Pesten of gepesten verdedigen maakt leerling populair in klas

Facebooktwitterlinkedinmail

Pesten+op+school

6 april 2016 –Leerlingen die pesten of juist gepeste klasgenoten verdedigen, zijn populair in de klas. Dat concludeert Rozemarijn van der Ploeg na onderzoek waarop ze 14 april promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen

Rozemarijn van der Ploeg onderzocht de emotionele en sociale processen die een rol spelen bij pesten, gepest worden en verdedigen op de basisschool. Ze concludeert dat pesten een effectieve manier is om populair te worden of te blijven. Ook het verdedigen van een slachtoffer kan de populariteit verhogen. Voor pesters is het regelmatig wisselen van slachtoffers een effectieve strategie om populair te blijven.

De intensiteit van het pestgedrag is gerelateerd aan het welbevinden en de sociale status van de slachtoffers. De positieve resultaten op de korte termijn van de steungroepaanpak van het KIVA-antipestprogramma blijken geen stand te houden op de langere termijn. Aan het eind van het schooljaar is er voor slachtoffers met een steungroep geen verbetering in het pestgedrag en het welbevinden in de groep. De interventie lijkt daarentegen wel effectief te zijn in het stimuleren van het verdedigen van een pestslachtoffer door anderen.

Bij de keuze om een pestslachtoffer te verdedigen is het kunnen inleven in de gevoelens en emoties van het slachtoffer belangrijk. Het blijkt dat verdedigen een effectieve strategie kan zijn om je populariteit te verhogen. Ook pesten zorgt ervoor dat kinderen populair worden of blijven. Van der Ploeg: “Een interessante bevinding is dat pestrelaties instabiel zijn. Populaire pesters zijn geneigd om van slachtoffers te wisselen. De algemene conclusie van mijn onderzoek is dat sociale status een belangrijke rol speelt bij pesten, gepest worden en verdedigen. Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot een hogere status in de klas. Voor vervolgstudies is het essentieel om te onderzoeken hoe de verworven inzichten over de emotionele en sociale processen het best toegepast kunnen worden in anti-pestinterventies.”

Lees hier het Proefschrift Be a buddy, not a bully

Four studies on emotional and social processes related to bullying, defending, and victimization

Promotie: R. (Rozemarijn) van der Ploeg, MSc
Wanneer: 14 april 2016
Aanvang: 12:45
Promotors: prof. dr. D.R. (René) Veenstra, C. Salmivalli
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bron: rug.nl 

Dit bericht is 2780 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail