Overname verslavingszorg Victas door Arkin stap verder

Facebooktwitterlinkedinmail

ARKIN

22 april 2016 – Stichting Arkin is een stap verder in de overname van Stichting Victas, die verslavingszorg aanbiedt in Utrecht. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in een spoedprocedure de overnameplannen voorlopig goedgekeurd. Na het besluit van de NZa moeten Arkin en Victas hun plannen voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt.

De rechtbank heeft Victas begin april failliet verklaard. Stichting Arkin uit Amsterdam heeft met de curator van Victas een overeenkomst gesloten over de doorstart van Victas. Arkin neemt daarbij het personeel, de cliënten en de activa van Victas over. Door de overname is de continuïteit van zorg aan de patiënten van Victas gegarandeerd.

Overnames in de zorg moeten goedgekeurd worden door de NZa. Zij kan een fusie of overname voorlopig toestaan als er sprake is van spoed en zij een redelijk vermoeden heeft dat zij de fusie of overname uiteindelijk zal goedkeuren. Binnen vier weken kan de NZa nog nadere voorwaarden stellen aan de overname.

De NZa toetst of betrokken partijen de overnameplannen zorgvuldig hebben afgestemd met hun personeel, cliëntenraden en overige belanghebbenden, en wat de gevolgen zijn voor de cruciale zorg aan patiënten.

Na het besluit van de NZa toetst de ACM de overname op basis van de gevolgen voor de mededinging.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 2724 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail