Online congres Werken met jongens en mannen

Facebooktwitterlinkedinmail

18 september 2020 – Op donderdag 10 december 2020 vindt het online congres werken met jongens en mannen plaats. Wie zich aanmeldt, krijgt gedurende een hele maand toegang tot de on-demand videocolleges van de sprekers. Bovendien mag je een collega gratis aanmelden of zelf kosteloos aan een tweede online congres deelnemen.

De hulpverlening is veelal op een “vrouwelijke” leest geschoeid. Maar een aanzienlijk deel van de cliënten is man en mannelijke breinen ontwikkelen zich anders dan vrouwelijke. Psychische klachten uiten zich daarom vaak anders en ook de copingmechanismen van jongens en mannen verschillen vaak van die van meisjes en vrouwen. Ook volgen ze vaak een andere route naar de hulpverlening.

Hoe ga je om met schaamte en taboes bij jongens en mannen? Bijvoorbeeld waar het gaat om seksualiteit? Hoe bespreek je hun (aanstaand) vaderschap met hen? Hoe maak je impulsiviteit en defensiviteit bespreekbaar? En moet je altijd maar willen praten? Of af en toe ook samen dingen dóen? Waar houd je rekening mee in de hulpverlening aan mannen en jongens met een migratie-achtergrond? Hoe ga je om met mannelijke slachtoffers en plegers van eergerelateerd geweld?  Deze en andere vragen staan centraal in dit online-congres.

Sprekers

  • Prof. Dr. Marrie Bekker (Universiteit van Tilburg) – Verschillen in psychische klachten en copingmechanismen tussen mannen en vrouwen
  • Dr. Fabiënne Naber (Erasmus Universiteit Rotterdam) – Mannen, vrouwen en hulpverlening; hoe kunnen we rekening houden met genderverschillen tijdens behandeling?
  • Drs. Daphne Kemner (Prinsenstichting) – De seksuele gezondheid van jongens en mannen, no problem!
  • Drs. Erik Jongman (Spirit Jeugdzorg) – Praten over inhibitieproblematiek met jongens
  • Dr. Tibor Brunt (Universiteit van Amsterdam) – Gespreksvoering met jongens en mannen inzake vaderschap
  • Drs. Indra Boedjarath (Care Express) – Hulpverlening aan jongens en mannen van niet-westerse afkomst
  • Prof. Dr. Janine Janssen (Open Universiteit) – Mannen als slachtoffer van eergerelateerd geweld
    Meer…

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit online congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, FGzPt, NIP K&J / NVO-OG, Kwaliteitsregister V&V, VSR, Registerplein, Register Vaktherapie.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2043 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail