Vier interventies voor langdurige GGZ erkend

Facebooktwitterlinkedinmail

18 mei 2018 – In de langdurige GGZ worden veel verschillende behandelmethodes of ‘interventies’ toegepast. Omdat het voor professionals soms lastig is het aanbod te overzien is het Erkenningstraject Interventies GGZ in het leven geroepen. Een gespecialiseerde commissie beoordeelt de kwaliteit van interventies die worden aangemeld. Bij een positief oordeel wordt een interventie opgenomen in de databank.

Wie ben ik? (levensverhalen)
De methode Wie ben ik? heeft als uitgangspunt dat ieder mens een uniek verhaal heeft. Met een werkboek worden deelnemers uitgenodigd hun verhaal te vertellen. Het doel is om los te komen van pijnlijke verhalen en ook andere verhaallijnen te ontwikkelen die de cliënt sterker en veerkrachtiger maken. Ook wordt zo een relatie gelegd tussen verleden, heden en toekomst. De interventie duurt 17 weken en combineert aspecten van life-review therapie met narratieve therapie. Zowel deelnemers als uitvoerders waarderen deze interventie positief. Volgens onderzoek draagt de methode bij aan afname van depressieve of trauma-gerelateerde klachten en toename van welbevinden en ervaren controle.

Beeldend Therapeutische Emotieregulatie Groep
Beeldende therapie is een behandelvorm waarin beeldende materialen worden gebruikt om te werken aan doelen op het terrein van emotioneel functioneren, zelfexpressie en welzijn. Beeldende therapie wordt al vele jaren aangeboden als onderdeel van de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C. Zowel therapeuten als cliënten vinden dat beeldende therapie een belangrijke bijdrage levert aan het resultaat van de behandeling. De erkende interventievariant is een module van 10 groepsbijeenkomsten van 90 minuten.

Kansen op werk
Via Kansen op werk worden mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleid bij terugkeer naar de arbeidsmarkt. Onderdeel van het programma is het vinden van en het werken op een werkervaringsplaats, bij een regulier bedrijf of bij een cliëntenorganisatie.  Een werkbegeleider helpt bij het aanleren van vaardigheden en beroepshouding, terwijl een werkmaatje ondersteuning biedt door het dagelijks uitwisselen van werk- en privézaken. Het traject bestaat uit 10 bijeenkomsten en duurt in principe één jaar.

Pakket Interventie mantelzorg op Maat (PIMM)
PIMM is een interventie gericht op ondersteuning van mantelzorgers van mensen met psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld door het vergroten van kennis over de psychische stoornis en de gevolgen ervan, door het leren omgaan met verlieservaringen, door het leren om steun te zoeken bij anderen en door het tegengaan van uitputting. Door deze aanpak wordt de mantelzorger weer regisseur van zijn of haar eigen leven. PIMM is gebaseerd op de Interpersoonlijke therapie (IPT). Het totale traject bestaat uit minimaal 2 en maximaal 12 gesprekken en kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 9492 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail