Online congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen – 2e editie

Facebooktwitterlinkedinmail

13 maart 2021 – Op donderdag 20 mei 2021 start het online congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen. Wie zich aanmeldt, krijgt een hele maand de tijd om de videocolleges van de sprekers on-demand te bekijken. Ook mag een collega zich gratis aanmelden, of mag je zelf een tweede online congres naar keuze kosteloos volgen.

Psychische problemen bij migranten
De prevalentie van psychische stoornissen of problematiek bij mensen met een migratieachtergrond ligt in het algemeen hoger dan bij mensen zonder deze achtergrond. Daarbij verkeren vluchtelingen en asielzoekers vaak in een extra risicovolle situatie als gevolg van mogelijke traumatisering voor, tijdens en na de vlucht. Ook factoren als bestaansonzekerheid en onzekerheid over het lot van familieleden, ongunstige leefomstandigheden (zoals langdurige procedures en stressvol verblijf in AZC’s) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van psychopathologie.

De methoden die gebruikt worden in de behandeling en begeleiding zijn echter veelal ontwikkeld met een autochtoon-Nederlandse doelgroep in het achterhoofd. Kennis van culturele diversiteit is echter van groot belang in het slagen van interventies en behandelingen.  Welke evidence is beschikbaar over signalering, diagnostiek en behandeling? Wat verstaan we onder therapietrouw en hoe hier adequaat mee om te gaan? Wat is het belang van cultuursensitief handelen en hoe gaat dit concreet in z’n werk? Wat weten we van delictgedrag in de niet westerse doelgroep en wat impliceert dit voor de praktijk? Hoe om te gaan met geweld en andere risicofactoren? En op het domein van verslaving, hoe om te gaan met ernstige rookproblematiek onder migranten en vluchtelingen? Deze en andere, aanverwante vragen komen aan bod tijdens de tweede editie van dit online congres. 

Sprekers

Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk staan weer garant voor een interessant programma:

  • Prof. Dr. Rolf Kleber (Universiteit Utrecht) – Signalering, diagnostiek en behandeling
  • Prof. Dr. Frank Kortmann (Radboud UMC) – Communicatie, samenwerking en therapietrouw bij cliënten met een niet-westerse achtergrond
  • Jennet Ahbouk MSc. (Praktijk HSN) – Cultuursensitief werken met migranten en vluchtelingen
  • Prof. Dr. Mario Braakman (Universiteit Tilburg) – Omgaan met delictgedrag bij migranten en vluchtelingen
  • Dr. Carl H.D. Steinmetz (Expats & Immigrants B.V.) – Vluchtelingen en agressie in de praktijk
  • Drs. Marieke Helmus (Pharos) – Tabaksgebruik en tabaksontmoediging onder migranten: wat weten we en wat is er mogelijk?
  • Annegien Langedijk MSc. (Pharos) – Tabaksgebruik en tabaksontmoediging onder migranten: wat weten we en wat is er mogelijk?
  • Kaveh Bouteh (Pharos) – Risicofactoren bij lang verblijf in de asielopvang.
    Meer…

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit online congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, FGzPt, Kwaliteitsregister V&V, LV POH-GGZ, NIP K&J/NVO-OG, Registerplein, Register Vaktherapie, Verpleegkundig Specialisten Register, LV POH-GGZ.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de site van het Euregionaal Congresburo.

Dit bericht is 2301 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail