MIND: manifest legt terecht de vinger op veel zere plekken

Facebooktwitterlinkedinmail

22 januari 2020 – Op maandag 20 januari is het manifest ‘Lijm de Zorg’ gepubliceerd en roepen de samenstellers op om de speciale petitie te ondertekenen. MIND vindt het manifest Lijm de Zorg een waardevol initiatief. Het sluit aan op de zaken waar MIND voor strijdt. Hoe meer aandacht voor deze misstanden, des te beter.

De grote problemen in de jeugdzorg en de jeugd-ggz, de onacceptabel lange wachttijden, het gebrek aan goede zorg juist voor mensen die deze het hardst nodig hebben, zijn allemaal zaken waar wij  dagelijks mee bezig zijn. Wij doen dit namens meer dan 100 cliënten en familieorganisaties en brengen op alle relevante plekken in wat er in Nederland aangepakt moet worden en op welke manier. Dit manifest is een mooi extra geluid en verhoogt de ‘sense of urgency ‘ bij publiek en politici om problemen in de zorg aan te pakken.

MIND voegt graag nog een punt toe, namelijk de sociale positie van mensen met (ernstige) psychische problemen. Deze mensen lijden vaak onder een gebrek aan bestaanszekerheid en toekomstperspectief. Dit gaat verder dan uitsluitend de ggz en de zorg, maar zou in een manifest waarin je het hele kabinet aanspreekt, volgens ons niet mogen ontbreken.

MIND is niet betrokken geweest bij het opstellen van het manifest. Op enkele punten staan we ook niet achter de inhoud, zoals het punt Wet verplichte ggz. Wij vinden het geen ideale wet, maar we zien wel een aantal belangrijke verbeterpunten in vergelijking met de oude wet. De totstandkoming van de Wvggz heeft een heel lange geschiedenis. Al die jaren is het aantal dwangtoepassingen alleen maar toegenomen. Wij concentreren ons nu bij voorkeur op het terugdringen van dwang binnen de nieuwe wet dan een nieuw wetgevingstraject.

Meer over het manifest en de petitie op lijm de zorg.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2407 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail