Van burn-out naar mentaal gezonde samenleving

Facebooktwitterlinkedinmail

13 maart 2021 – Eén op de vijf volwassenen krijgt ooit een depressie. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor de veelomvattende geestelijke gezondheidszorg. Het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland is in 10 jaar met 21.500 toegenomen. De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is 15 tot 20 jaar lager.

Mentale problemen kosten de samenleving jaarlijks 20 miljard euro. Kortom, het gaat niet goed met de mentale gezondheid in Nederland. Aan de oplossing kunnen we allemaal bijdragen. MIND roept iedereen op om met concrete plannen bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving. Alle initiatieven samen zal in een Deltaplan Mentale Gezondheid aan de (in)formateur worden aangeboden.

Wat willen we?

Er moet veel meer gedaan worden aan het voorkomen van mentale problemen. En alle mensen die te maken krijgen met psychische problemen moeten zo snel mogelijk zorg en ondersteuning krijgen, dichtbij en op maat. Als samenleving moeten we mentale gezondheid op waarde schatten en hierin investeren. In alle aspecten van het leven – zoals wonen, werken, onderwijs, financiën, sport en ontspanning, zorg en ondersteuning – moeten we de mentale gezondheid van Nederland versterken.

  • Meer inzet op preventie, om mentale gezondheid te bewaken, behouden en bevorderen.
  • Meer aandacht voor passende zorg, ondersteuning en zelfhulp.
  • Meer aandacht voor mentale gezondheid in alle aspecten van het leven.

Anders (samen)leven

We kunnen het probleem aanpakken door een andere manier van (samen)leven. Een leven met minder stress, minder prestatiedruk en een gezondere leefstijl. Laten we zo vroeg mogelijk beginnen met het bevorderen van gezondheidsvaardigheden door lessen mentale gezondheid aan te bieden op scholen. Als we meer inzetten op zelfhulp en weerbaarheid kan de rest van de schaarse zorg gaan naar de mensen die professionele hulp bij hun problemen nodig hebben. Ook het bevorderen van werkgelegenheid is een belangrijk medicijn voor mentale problemen. En als we meer oog hebben voor financiële gevolgen van onze maatregelen of ons handelen, kunnen we veel ellende voorkomen. Zelfs kleine schulden kunnen leiden tot grote psychische problemen. En we moeten vooral doorgaan met het stimuleren van sport en bewegen, dit heeft naast fysieke voordelen ook grote positieve effecten op onze mentale gezondheid.

Neem deel aan het Deltaplan Mentale Gezondheid

Iedereen kan op zijn eigen terrein een steentje bijdragen aan een mentaal gezonde samenleving. We vragen de Rijksoverheid, gemeenten, onderwijs, werkgevers, ondernemers, banken, verzekeraars, woningcorporaties, de zorg, sportbonden en -clubs en iedereen die zich geroepen voelt, om met concrete plannen en ideeën te komen om Nederland mentaal gezond te maken. En we vragen de overheid om een interdepartementale aanpak, waarbij VWS, SZW, OCW en Justitie en Veiligheid de handen ineen slaan en integraal werken aan mentale gezondheid. Alle concrete plannen en ideeën vormen samen het Deltaplan Mentale Gezondheid. Een plan, gedragen door de hele samenleving  en uitgevoerd door de hele samenleving. Met een brede alliantie gaan we het Deltaplan in april aanbieden aan de (in)formateur van het nieuw te vormen kabinet. Met een brede alliantie gaan we het Deltaplan in april aanbieden aan de (in)formateur van het nieuw te vormen kabinet.

Start van brede beweging in talkshow

Op vrijdag 12 maart zette MIND haar oproep aan de samenleving om bij te dragen aan het Deltaplan Mentale Vooruitgang uiteen in een speciale talkshow vanuit De Balie in Amsterdam.

Werkgeversorganisaties, gemeenten, sprekers uit het onderwijs en politici gingen onder leiding van Aldith Hunkar in gesprek over de noodzaak van een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid, het Deltaplan, inzet vanuit werkgeversorganisaties en het belang om in het onderwijs aandacht te besteden aan mentale gezondheid. Alle aanwezigen waren het erover eens: iedereen kan en moet bijdragen aan een mentaal gezondere samenleving.

Als het aan tweede kamerlid Paul van Meenen (D66) ligt, komt er in het nieuwe kabinet één Ministerie van Jongeren waar onderwijs, zorg, jeugdzorg, stages en werk samenkomen. Indien GroenLinks kamerlid Lisa Westerveld het voor het zeggen zou krijgen, zou ze eerst zorgen voor voldoende behandelplekken voor jongeren met complexe psychische problemen en meer aandacht voor jongeren door kleinere klassen op scholen.

De hele talkshow is terug te zien op de site van www.wijzijnmind.nl

Bron: persbericht

Dit bericht is 2863 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail