Onderzoek werking Raloxifeen bij mensen met psychotische klachten

Facebooktwitterlinkedinmail

Raloxifeen, psychotische klachten

19 februari 2016 – In samenwerking met het UMCU in Utrecht, start GGz Centraal in de Meregaard in Almere een nieuw onderzoek naar de werking van het medicijn Raloxifeen bij psychotische klachten.

Raloxifeen werkt in de hersenen ongeveer hetzelfde als het hormoon oestrogeen. In deze studie willen we onderzoeken of bij het gebruik van dit medicijn, psychotische en negatieve symptomen minder ernstig worden. Omdat we denken dat het medicijn een beschermend effect kan hebben op de hersenen, onderzoeken we ook of het medicijn mogelijk leidt tot minder achteruitgang van het denkvermogen bij mensen met een psychotische stoornis.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het hormoon oestrogeen een beschermend effect heeft op de hersenen. Vrouwen die nog niet in de overgang zijn hebben bijvoorbeeld minder psychotische klachten en functioneren beter dan mannen en oudere vrouwen. Ook blijkt dat het denkvermogen minder achteruit gaat bij vrouwen dan bij mannen.

De meeste medicijnen die nu worden voorgeschreven bij mensen met psychotische klachten, hebben weinig effect op het denkvermogen. Het vermoeden bestaat dat oestrogeen dus een positief effect heeft op zowel het denkvermogen als de psychotische klachten. Raloxifeen is een kunstmatig oestrogeen dat alleen op de botten en op de hersenen werkt. Het wordt veel voorgeschreven voor botontkalking. Raloxifeen heeft weinig bijwerkingen voor mannen en vrouwen.

Voor dit onderzoek zoeken wij 148 personen bij wie een schizofreniespectrumstoornis geconstateerd is. We vergelijken de werking van Raloxifeen met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. De helft van de proefpersonen krijgt Raloxifeen en de andere helft placebo. Wie Raloxifeen krijgt en wie placebo, wordt door loting bepaald.

De proefpersonen gebruiken gedurende 12 weken het onderzoeksmiddel, naast hun normale medicatie. Om te kijken of de symptomen verbeteren worden er tijdens de studie verschillende vragenlijsten afgenomen. Ook wordt het denkvermogen getest door een aantal taakjes af te nemen en kijken we hoe de hersenen reageren op het medicijn door een hersenfilmpje (EEG) te maken.

Aan het einde van de studie zullen we analyseren of Raloxifeen inderdaad een effectief medicijn is voor het verbeteren van symptomen en het denkvermogen bij patiënten met een psychotische stoornis.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de heer R. Doornebal, psychiater: r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl

Bron: ggzcentraal.nl

Dit bericht is 4927 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail