Onderzoek naar werkzaamheid van psychotherapie bij generalistische angststoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

13 maart 2023 – Talrijke gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken  tonen de werkzaamheid aan van cognitieve gedragstherapie (CGT), metacognitieve therapie (MCT) en methoden om intolerantie voor onzekerheid (IU-CBT) te verminderen bij de behandeling van generalistische angststoornis. Er zijn echter maar weinig studies die deze behandelingen hebben onderzocht binnen de klinische setting.

Het hoofddoel van deze studie was het onderzoeken van de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie voor generalistische angststoornis in een poliklinische setting en het identificeren van factoren die van invloed zijn op het behandelresultaat.

Negenenvijftig patiënten me een generalistische angststoornis kregen CGT (inclusief MCT en IU-CGT) in een polikliniek en een postdoctoraal opleidingscentrum voor psychotherapie. Patiënten vulden vragenlijsten in aan het begin en einde van de therapie met betrekking tot de belangrijkste uitkomsten, zoals piekeren, onzekerheid, depressiviteit en algemene psychopathologie.

Resultaten:

Bij de patiënten namen klachten als piekeren, onzekerheid, depressiviteit  significant af (p’s < .001) met grote effectgroottes voor alle symptomen (d = 0.83-1.49). Bij 80% van de patiënten werd een betrouwbare verandering in de belangrijkste uitkomsten waargenomen en bij 23% trad herstel op. Bij vrouwen lijkt het effect minder groot te zijn.

Conclusie

Cognitieve gedragstherpie bij een generalistishe angststoornis  lijkt effectief te zijn in de klinische setting  voor depressieve klachten, met bijzondere voordelen in verband met het veranderen van negatieve metacognities (het piekeren over het piekeren).   Een herstelpercentage van slechts 23% is echter lager dan de percentages die in andere onderzoeken werd gerapporteerd. De behandeling moet worden verbeterd, vooral voor patiënten met ernstige generalistische angststoornis en voor vrouwen.

Bron: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Dit bericht is 1729 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail