Werkdruk werknemers gezondheidszorg terug op niveau van voor corona

Facebooktwitterlinkedinmail

13 maart 2023 – De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond in het tweede kwartaal van 2022 de werkdruk (veel) te hoog. Dat zijn er naar verhouding meer dan tijdens in 2020 en 2021, toen de ziekenhuizen te maken kregen met de gevolgen van de coronapandemie, maar minder dan eind 2019, net voor de uitbraak van corona.

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn wordt werknemers in zorg en welzijn in de werknemersenquête (WNE) tweemaal per jaar gevraagd naar onder andere de werkdruk die zij ervaren. Eind 2019 vond ruim 53 procent van de werknemers in de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg dat de werkdruk (veel) te hoog was. In 2020 en 2021 lag dat percentage lager: tussen ruim 44 en ruim 46.

In het tweede kwartaal van 2022, de laatste periode waarvoor cijfers beschikbaar zijn, lag het percentage iets boven de 50, ongeveer even hoog als in de totale bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg. Net voor het uitbreken van de coronapandemie was het verschil groter: ruim 53 procent bij de werknemers in de ziekenhuizen en 48 procent in de gehele bedrijfstak.

Drie kwart tevreden met werk
In het tweede kwartaal van 2022 was drie kwart van de werknemers in de ziekenhuizen (zeer) tevreden met het werk dat ze doen. Dit is iets hoger dan gemiddeld in de gehele bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg. In 2020 en 2021 en daarvoor (in 2019) was de tevredenheid groter dan in 2022. Dit geldt ook voor de gehele bedrijfstak. Vergelijkbare cijfers over de tevredenheid in eerdere jaren zijn niet beschikbaar

Kwart tevreden met beloning
Ongeveer een kwart (25 procent) van de ziekenhuiswerknemers en werknemers in overige medische specialistische zorg vond eind 2021 (de laatst beschikbare cijfers) dat zij voldoende betaald krijgen voor het werk dat zij doen. Dit is lager dan in 2019, de periode voor corona.

Werknemers jonger dan 35 jaar zijn gemiddeld genomen iets minder tevreden over hun loon dan degenen van 35 jaar en ouder. Bij werknemers die in hun beroep te maken hebben met patiënten of cliënten is de tevredenheid over het salaris minder dan bij collega’s die dat contact niet hebben. Deze verschillen zijn overigens niet specifiek voor het personeel in de ziekenhuizen, maar gelden ook voor de bedrijfstak in zijn geheel.

Voor ruim 18 procent sluiten werktijden niet aan bij thuissituatie
Ruim 18 procent van de werknemers in de branche ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg gaf in het vierde kwartaal van 2021 aan dat werktijden niet goed aansluiten bij de thuissituatie. In de universitair medische centra (UMC’s) is dit percentage net zo hoog.

80 procent werknemers is vrouw
In het tweede kwartaal van 2022 werkten er in de ziekenhuizen en de overige medisch specialistische zorg 224 duizend mensen in loondienst, van wie ruim 80 procent vrouwen. 10 procent is jonger dan 25 jaar, ruim een kwart is 55 jaar of ouder. De leeftijdsgroepen 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar en 45 tot 55 jaar maken elk ongeveer een vijfde uit van het aantal werknemers.

Het grootste deel van de werknemers in ziekenhuizen en overige medische specialistische zorg is hoogopgeleid (57 procent). Ruim een derde is middelbaar opgeleid en 7 procent is laagopgeleid.

Van de werknemers in het tweede kwartaal van 2022 behoorde 38 procent tot het beroepssegment artsen, therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen. 31 procent was vakspecialist gezondheidszorg (onder andere laboranten en doktersassistenten), 5 procent bestond uit administratief personeel en 4 procent was verzorgende.

Bijna een kwart (23 procent) bestond uit specialisten IT, specialisten bedrijfsbeheer en administratie, schoonmakers en keukenhulpen en overig ondersteunend personeel.
Ruim 6 op de 10 werknemers hebben in hun beroep te maken met patiënten of cliënten.

Bron: cbs.nl

Dit bericht is 1115 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail