Onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

25 mei 2017 – GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV, CNV Zorg en Welzijn, NU ’91 en FBZ hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao ggz. De nieuwe cao loopt tot 1 juni 2019.

De vorige cao ggz liep 1 maart 2017 af. De onderhandelingsdelegatie van GGZ Nederland is blij dat ze met de bonden tot een nieuw cao-akkoord is gekomen. Voorzitter van de delegatie, Rob Jaspers: ‘We hebben intensief en constructief overlegd met de bonden en we zijn tot een mooi resultaat gekomen dat we met vertrouwen voorleggen aan onze leden.’

Er is een loonsverhoging afgesproken van 1,35% in 2017 en nogmaals 1,6% in 2018. Daarnaast wordt in 2017 en 2018 de eindejaarsuitkering in twee stappen verhoogd tot het niveau van een volledige dertiende maand (8,33%). Ten slotte ontvangen de werknemers in de ggz tweemaal een eenmalige uitkering van 0,25%.

Werkdruk

Werkgever- en werknemersorganisaties onderschrijven de noodzaak voor vermindering van de regel- en werkdruk. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van werkdruk en regeldruk binnen ggz-instellingen en over een gezamenlijke lobby van werkgever- en werknemersorganisaties om de externe regeldruk tegen te gaan.

Tegemoetkoming ORT-problematiek
Partijen hebben afgesproken om werknemers die in de periode 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, een tegemoetkoming te geven waarmee (onnodige) rechtszaken worden voorkomen. Bij de vaststelling van deze financiële tegemoetkoming wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het verdiende ORT-bedrag in een bepaald kalenderjaar.

Pensioenaftopping

De nieuwe cao kent een afspraak voor compensatie van de ‘pensioenaftopping’ als gevolg van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen. Er wordt een toelage betaald ter grootte van het werkgeversdeel van de pensioenpremie dat wordt berekend over het inkomensdeel waarover ten gevolge van deze wet geen pensioen meer mag worden opgebouwd.

Scholing en duurzame inzetbaarheid

Investeren in scholing en ontwikkeling van werknemers is van grote waarde voor de sector. Duurzame inzetbaarheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Cao-partijen hebben een groter ambitieniveau uitgesproken voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er zijn in de nieuwe cao afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkelingsplannen en over strategische opleidingsplannen op organisatieniveau.

Onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten

Het O&O Fonds GGZ gaat een onderzoek doen naar gezonde roosters binnen de ggz en hoe om te gaan met belastende diensten binnen de context van de ontwikkelingen in de ggz en de samenleving.

Gebalanceerd en modern arbeidsvoorwaardenpakket

Verder zijn afspraken gemaakt om de cao zoveel mogelijk te vereenvoudigen om zo de leesbaarheid te vergroten. Het akkoord biedt volgens de onderhandelingsdelegatie een gebalanceerd en gemoderniseerd arbeidsvoorwaardenpakket voor de ggz en verslavingszorg dat aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de sector.

Het onderhandelaarsakkoord vindt u hier

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 4313 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail