Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

16 mei 2023 –  Sociale partners in de ggz hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een aanvullende loonsverhoging op de lopende CAO. De komende periode worden de achterbannen hierover geraadpleegd. De raadpleging duurt tot begin juni. De cao van de ggz-sector loopt weliswaar tot 1 januari 2025, maar de leden van de Nederlandse ggz vonden dat…

IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, gegevensuitwisseling, IZA, Vincent van Gogh, loonsverhoging ggz, IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

27 april 2022 –  Na een constructief onderhandelingstraject van de cao-partijen, de Nederlandse ggz, FNV, CNV, FBZ en NU’91, is inmiddels de definitieve tekst van de nieuwe cao ggz beschikbaar. In deze cao zijn onder andere nieuwe afspraken opgenomen rondom werk en roosterdruk, het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans, en het versterken…

IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, gegevensuitwisseling, IZA, Vincent van Gogh, loonsverhoging ggz, IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

21 december 2021 – De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben vanavond met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz een onderhandelaarsakkoord over de CAO GGZ bereikt voor de ruim 100.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. Naast verhoging van de salarissen en toeslagen, dat kan oplopen tot 9%, zijn er afspraken gemaakt…

10 juli 2019 – In de nieuwe cao ggz zijn goede afspraken gemaakt die de instroom van nieuwe medewerkers én het behoud van huidige medewerkers stimuleren. Zo gaan de leerling-salarissen omhoog en wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om te kiezen voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat vindt GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg…

27 mei 2019- Tijdens de eerste onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ op 23 mei hebben GGZ Nederland en de werknemersorganisaties (FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn) hun voorstellen toegelicht. Het werd helaas geen vliegende start, omdat werkgevers een aantal verslechteringen hebben voorgesteld die haaks staan op de ambitie van de…

25 mei 2017 – GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV, CNV Zorg en Welzijn, NU ’91 en FBZ hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao ggz. De nieuwe cao loopt tot 1 juni 2019. De vorige cao ggz liep 1 maart 2017 af. De onderhandelingsdelegatie van GGZ Nederland is blij dat ze met…

25 januari 2017 – De onderhandelingen voor de nieuwe cao GGZ zijn maandag 23 januari gestart. Onder het motto “investeer in mensen” hebben FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ de gezamenlijke inzet bij GGZ Nederland neergelegd. De inzet is een samenvatting van de onderwerpen die medewerkers in de GGZ aan…