NZa stelt lagere tarieven voor de forensische zorg vast

Facebooktwitterlinkedinmail

30 augustus 2019 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de forensische zorg. Net als in de gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz dalen de tarieven licht ten opzichte van 2019.

De NZa heeft  de tarieven vastgesteld op basis van de uitkomsten van een groot opgezet kostenonderzoek in de ggz en fz. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met de sector aan gewerkt. Naast de tarieven publiceren zij ook de nieuwe regelgeving voor de forensische zorg voor volgend jaar.

Passende tarieven
Eerder maakte de NZa de tarieven voor de gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz bekend. De tarieven voor de forensische zorg lieten even op zich wachten, omdat de NZa nog een aantal experts uit de forensische zorg hebben geraadpleegd. Zo hebben ze ook voor alle prestaties in de forensische zorg op een zorgvuldige manier goede tarieven kunnen bepalen.

De tarieven in de forensische zorg dalen gemiddeld voor verblijf met 2,1% en voor behandeling met 5,5%. Deze nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een diepgaand en representatief kostprijsonderzoek dat uitgebreid is afgestemd met zorgpartijen. De NZa verwacht dat de zorginkoper, in de forensische zorg ForZo/JJi, met deze tarieven een vergoeding kan geven die past bij de zorg die geleverd wordt. De nieuwe tarieven 2020 zijn hierbij het uitgangspunt. De NZa zak de komende tijd monitoren welke tarieven worden gecontracteerd.

Andere wijzigingen
In de forensische zorg mag een zorgaanbieder zorg declareren als een patiënt tijdelijk in een ziekenhuis wordt opgenomen. Dat was gebonden aan een maximum van zeven dagen. Dat maximum geldt niet in de gespecialiseerde ggz en de langdurige zorg. In lijn daarmee komt dit maximum nu ook te vervallen in de forensische zorg. Daarnaast is het in de forensische zorg vanaf 2020 mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper bij aanbieders zorg inkopen tot 10% boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld kwaliteit te belonen. De NZa heeft met deze twee aanpassingen de regels in de forensische zorg gelijk getrokken met de andere sectoren.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 2777 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail