Noa Wielage wint Masterthesisprijs Psychotrauma 2021

Facebooktwitterlinkedinmail

13 oktober 2021  – De werkgroep Psychotrauma van de sectie GGZ van het NIP reikte afgelopen donderdag voor de tweede keer de Masterthesisprijs Psychotrauma uit. Noa Wielage is de winnares met haar masterthesis over ‘Childhood trauma and phenomenology of auditory verbal hallucinations across the psychosis continuum: a cluster analysis’.

De masterthesisprijs, bestaande uit 350 euro opleidingsbudget, wordt uitgereikt om studenten te stimuleren onderzoek te blijven doen naar psychotrauma. De jury, bestaande uit prof. dr. Ad de Jongh (bijzonder hoogleraar angst en gedragsstoornissen), Martijn Stöfsel (klinisch psycholoog/psychotherapeut) en Dorethe Gijsbertsen (GZ-psycholoog en lid werkgroep Psychotrauma), was het er unaniem over eens dat Noa de prijs moest winnen. De juryleden prijzen Noa om de heldere structuur met uitgebreide en nette verwijzingen, geavanceerde, goed uitgewerkte analyses en het klinisch relevante onderwerp.

Het doel van deze studie was het bestaan van traumaclusters in de kindertijd te onderzoeken onder drie groepen (patiënten met een psychotische stoornis, niet-klinische patiënten met auditieve verbale hallucinaties en gezonde controles) en hun relatie met de ernst van auditieve verbale hallucinaties te bepalen. Wat de studie sterk maakt is de grote steekproefgrootte met twee internationale datasets en de geavanceerde, goed uitgewerkte analyses. De uitkomst dat meerdere traumasubtypes bijdragen aan meer negatieve steminhoud, en minder controle over stemmen bij stemmenhoorders, is klinisch relevant.

De masterthesis heeft een heldere structuur met uitgebreide en nette verwijzingen. De theoretische hypothesevorming en onderbouwing (bottom-up) is relevant voor de praktijk en zo opgezet dat verder onderzoek kan plaatsvinden. De thesis geeft inzicht in de prevalentie, zowel voor de gezonde populatie als voor de GGZ-populatie met een mogelijke voorspellende waarde (wat voor stemmen worden gehoord, wat zegt dit over de controle over de stem, etc.) Er is gebruik gemaakt van mooie analyses, die uitgebreid zijn en helder te volgen.

Kortom, een vernieuwende, mooi opgezette masterthesis over een belangrijk onderwerp dat zeer relevant is voor de praktijk.

Meer weten over het onderzoek van Noa? Lees hier haar scriptie en het artikel dat hierover verscheen.

Magda Rooze (voorzitter werkgroep Psychoatrauma) reikte de prijs aan Noa uit

Dit bericht is 3471 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail