Nieuwe smartphone-app G-Moji voor jongeren met psychische problemen

Facebooktwitterlinkedinmail
12 december 2018 – In de afgelopen jaren zijn in Nederland de budgetten voor jeugdhulp met ongeveer 24% gedaald, terwijl steeds meer jongeren behoefte hebben aan jeugdhulp. Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Jeugdhulporganisatie Spirit,  en de Technische Universiteit van Madrid bundelen hun krachten in een nieuwe innnovatie activiteit van EITDigital. Het team streeft naar de ontwikkeling van een smartphone-applicatie genaamd “G-Moji” om jongeren met psychische problemen te ondersteunen.
De nieuwe interventie is gericht op professionals die werken met jongeren met psychische problemen om hen middels gepersonaliseerde besluitvorming en interventies optimaal te ondersteunen. De analyse van big data – verzameld via het gebruik van de nieuwe smartphone-applicatie – beoogt professionals te ondersteunen bij het voorspellen van de mentale toestand en gedragspatronen van jongeren in de leeftijd van 16 – 24 jaar. Door gebruik te maken van de smartphone, informeren jongeren en professionals elkaar real-time over probleemsituaties. Dit zou moeten resulteren in het verminderen van klinische behandelingen en het verbeteren van de ambulante behandeling, door zorg op maat die op afstand beschikbaar is.
Zelfhelp in de palm van je hand
Het huidige gebruik van smartphones door jongeren maakt een breed scala van big data-metingen mogelijk door middel van hard- en softwaresensoren die zijn ingebed in de mobiele telefoon. Deze metingen maken het mogelijk om mentale, emotionele en gedragsmatige problemen snel te detecteren, wat resulteert in een effectievere en meer aangepaste interventie dan conventionele oplossingen zoals vragenlijsten en interviews.
Voorspellen van mentaal welbevinden
Tijdens het project zal het CWI verantwoordelijk zijn voor het analyseren van de verkregen gegevens van mobiele en sociale interactie, fysieke activiteit en spraakherkenning. Op basis van deze analyses zal het CWI voorspellingsmodellen voor interventies ontwikkelen en evalueren. De Technische Universiteit van Madrid zal de mobiele technologie aanbieden om een ​​emotieherkenningsmodel te integreren op basis van spraak. Alle analyses worden voltooid in het mobiele apparaat, zodat de gebruiker de volledige controle behoudt over de gegevensverzameling. Alleen gebundelde en gemakkelijk geanonimiseerde gegevens worden doorgestuurd naar de cloud, volgens een privacy model dat speciaal is ontworpen voor de service.
Een team van designexperts en kinder- en jeugddeskundigen van Garage2020, een netwerk van innovatiewerkplaatsen verspreid over Nederland, zal dit project leiden. Levi van Dam, kwartiermaker van Garage2020, legt uit: ‘we beogen mentaal welzijn te identificeren op basis van iemands smartphonegedrag. Door feedback loops te ontwikkelen tussen jongere en hulpverleners, hopen we dat jongeren veerkrachtiger worden op een manier en in een tempo dat bij hen past’. In de loop van 2019 nemen in totaal 50 jongeren deel aan dit innovatieproject en co-creëren zij met hulpverleners, data-wetenschappers en design thinkers, hun nieuwe interventie.
Over Centrum Wiskunde & Informatica
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica in Nederland. CWI, opgericht in 1946, maakt deel uit van de institutenorganisatie van NWO, NWO-I. Ons instituut bevindt zich op het Amsterdam Science Park en heeft sterke internationale verbindingen en we genieten een wereldwijde reputatie voor ons innovatieve onderzoek.
Over EIT Digital
EIT Digital is een Europese organisatie voor educatie, innovatie en scaleup-acceleratie. De missie is via technologische innovatie de economische groei en de levenskwaliteit in Europa te verbeteren. Dit gebeurt via het integreren van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap in een pan-Europees ecosysteem waarbij meer dan 180 Europese organisaties zijn betrokken, zoals MKB’s, startups, universiteiten en onderzoeksinstituten. Hierdoor weet EIT Digital nieuwe leiders van morgen op te leiden, baanbrekende digitale innovaties naar de markt te brengen en biedt het scaleups in Europa schaalgrootte om te groeien. EIT Digital is een Knowledge and Innovation Community van de European Institute of Innovation and Technology (EIT).
Over SPIRIT/Garage 2020
Spirit is een in Amsterdam gevestigde organisatie voor jeugdzorg waarmee Garage2020 de huidige jeugdzorg overbodig heeft gemaakt door het ontwerpen van innovatieve sociaal technologische oplossingen. Dit initiatief resulteerde in het Garage2020-netwerk: een netwerk van innovatiewerkplaatsen strategisch verspreid over Nederland.
Over UPM
De Technische Universiteit van Madrid, een Spaanse universiteit. Het werd in 1971 opgericht als gevolg van het samenvoegen van verschillende Technische Scholen voor Techniek en Architectuur, voornamelijk afkomstig uit de 18e eeuw. Meer dan 35.000 studenten volgen het hele jaar lessen.
Bron: persbericht

Dit bericht is 3936 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail