26 november 2018 – Het jaar 2019 wordt een overgangsjaar voor de acute psychiatrie. In 2020 krijgt de acute psychiatrie een nieuwe vergoeding op basis van beschikbaarheid en wordt de Generieke Module Acute Psychiatrie ingevoerd. Het komend jaar wordt door zorgverzekeraars en ggz-aanbieders gebruikt om al te werken in de geest van deze veranderingen. De…

26 februari 2018 – De Generieke module ‘Vroege opsporing psychische klachten’ is beschikbaar en biedt huisartsen praktische tools bij het versterken van de psychische gezondheid van mensen met psychische klachten, zo meldt de website van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Psychische klachten, ook zonder dat sprake is van een stoornis, komen veel voor en veroorzaken ziektelast…

3 november 2017 – De generieke module Ernstige psychische aandoeningen is online beschikbaar. De module geeft concrete handvatten aan alle betrokkenen bij de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, inclusief verslavingsproblemen: patiënten en naasten, zorgprofessionals en professionals uit het sociale domein. Daarnaast geeft de module handreikingen voor de organisatie van zorg. Complexe problemen Mensen met…

19 mei 2017 – De net gepubliceerde Generieke module Ziekenhuispsychiatrie vervult de wens om de kwaliteit te verbeteren voor alle patiënten die naast hun lichamelijke aandoening een psychiatrische stoornis of gedragsprobleem hebben. Dat zijn er veel: bij ten minste 25% van de klinisch opgenomen patiënten is dit het geval. Zorgprofessionals, patiënten en naasten hebben in…

23 maart 2017 – De Generieke module Destigmatisering is beschikbaar. Stigma is een urgent probleem met soms verregaande gevolgen. De breed gedragen module doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies. Nieuwe generieke module verankert destigmatisering in de praktijk Rond psychische ziekten bestaan nog vele vooroordelen en misverstanden. Wie een psychische aandoening heeft,…

12 juli 2016 – ‘Naasten spelen altijd een rol in de zorg voor mensen met psychische problemen’, stelt Roxanne Vernimmen, voorzitter Raad van Bestuur bij Altrecht. ‘Ook als dit geen actieve rol is, moet de behandelaar toch altijd proberen een vorm van samenwerking te bewerkstelligen in de triade patiënt, naaste en professional.’ Voor het eerst…