Nieuwe academische beroepenstructuur voor de psychologische zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

28 oktober 2020 – Op 26 oktober hebben de leden van de stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen1 het ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aangeboden aan Minister van Ark voor Medische Zorg en Sport.

Met dit advies wordt een basis gelegd voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg. De leden van de stuurgroep hebben eerdere concepten van het advies binnen hun eigen verenigingen besproken en op basis van reacties steeds verder aangescherpt. Dagblad Trouw is in gesprek gegaan met de voorzitters van het NIP (Hans de Veen), de NVP (Kirsten Hauber) en de NVGzP (Rudolf Ponds).

Het advies: Eén breed BIG basisberoep en twee specialismen

In het advies, dat zich richt op de psychologische beroepen in de wet BIG, wordt geadviseerd om voortaan één breed basisberoep te hanteren, namelijk de gezondheidszorgpsycholoog generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden hierin samengevoegd. Een gz-psycholoog generalist kiest in de opleiding2 voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. De gezondheidszorgpsycholoog generalist kan extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroep gebonden deskundigheid. Het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme.

De gz-psycholoog generalist (artikel 3-beroep in de wet BIG) kan zich vervolgens op twee manieren verder specialiseren tot een artikel 14-beroep in de wet BIG: tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of tot klinisch neuropsycholoog (KNP). Het specialisme KP-PT combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één specialisme. Verwacht wordt dat er in de komende jaren ook nog andere specialismen zullen worden ingesteld.

In een landelijk kwaliteitsregister registreert de professional zijn beroepstitel, aandachtsgebied en deskundigheid op bepaalde methodieken. Cliënten, naasten en verwijzers krijgen zo een beter beeld van de vakbekwaamheid van en een beter zicht op de beroepstitels van BIG-geregistreerde professionals

Hoe nu verder? Aanpassing BIG-beroepen in de psychologische zorg.

De nieuwe beroepenstructuur vraagt om aanpassing van de huidige beroepen in de wet BIG. Daarnaast komt er één landelijk kwaliteitsregister, waarin de professional zijn BIG-beroepstitel, aandachtsgebied en aantekeningen voor methoden registreert. De vernieuwde beroepenstructuur heeft naar verwachting impact op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Voorafgaand aan de invoering van het advies is een meer gedetailleerde impactanalyse nodig. Om voor alle beroepsbeoefenaren een reëel eindperspectief te bieden zullen overgangsregelingen worden opgesteld. Deze worden in het advies benoemd en in een later stadium verder uitgewerkt.

Voor Kinder- en Jeugdpsychologen is het advies van belang, gezien de voorgestelde samenvoeging met het beroep gz-psycholoog. Zie Samenvoeging GZ en K&J in één BIG-beroep als toekomstperspectief (NIP, 26 oktober 2020)

Bijlage 1: de nieuwe beroepenstructuur

Figuur 1: De nieuwe beroepenstructuur voor psychologen bestaat uit één breed basisberoep met specialisatiemogelijkheden

Bijlage 2: Advies beroepenstructuur psychologische zorg: Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg (pdf)

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 2950 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail