Neusspray Esketamine tegen ernstige depressies in de basisverzekering

Facebooktwitterlinkedinmail

5 oktober 2020 – Het Zorginstituut adviseert om de neusspray esketamine voor patiënten die lijden aan ernstige depressies en bij wie andere behandelingen niet helpen, ook in het basispakket op te nemen.

Het Zorginstituut Nederland gaat bij de advisering over opname van nieuwe behandelingen in de basisverzekering strenger selecteren. Bovendien gaat het nadrukkelijker kijken welke zorg die al onder de basisverzekering valt daar weer uit moet worden gehaald omdat die te weinig effectief is.

Om duidelijk te maken dat het menens is met deze strakkere aanpak komt het Zorginstituut vandaag met adviezen over dure medicijnen en een standpunt over een dure behandeling. Voor zover de middelen in aanmerking komen voor vergoeding, gelden daarvoor strikte voorwaarden.

De gevolgen van depressie kunnen ingrijpend zijn. De aandoening heeft impact op de kwaliteit van leven en het maatschappelijk en persoonlijk functioneren. De neusspray esketamine  is bedoeld voor de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis en is alleen van toegevoegde waarde bij mensen met een depressie, als eerdere behandelingen faalden. Het middel moet dan gebruikt worden – en daarin volgt het Zorginstituut de psychiaters – als eventuele vierde stap in een behandeling.

Omdat het middel effectief is bij de behandeling van dit type depressie, adviseert het Zorginstituut minister Van Ark het middel op te nemen in het basispakket voor deze specifieke groep mensen. Omdat het middel jaarlijks € 10.175 per patiënt kost en er veel potentiele gebruikers zijn (meerkosten worden geraamd op € 15,8 miljoen per jaar na opname in het pakket), is een succesvolle prijsonderhandeling door de minister daarbij een voorwaarde.

Deze nieuwe werkwijze moet de oplopende zorguitgaven in toom houden. Die stijgen door de vergrijzing en door het beschikbaar komen van nieuwe, vaak dure, behandelingen en medicijnen. Ook de inflatie en de loonstijging van medisch personeel dragen bij aan het oplopen van de zorguitgaven.

Bron: nos.nl / zorginstituutnederland.nl 

Dit bericht is 5782 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail