Je krijgt nooit meer de voicemail bij meldpunt crisisdienst GGZ NHN

Facebooktwitterlinkedinmail

3 oktober 2019 – Bij het meldpunt van de crisisdienst van GGZ Noord-Holland Noord kunnen verwijzers een acute crisis melden. Een team uit een pool van in totaal 12 triagisten vangt de melding op en coördineert een passende aanpak om iemand zo snel mogelijk te helpen.

September 2018 startte GGZ Noord-Holland-Noord een pilot met het ‘meldpunt crisisdienst GGZ’. Verwijzers konden daar buiten kantoortijden een acute psychiatrische crisis melden, waarna gespecialiseerde triageverpleegkundigen passende interventies regelden. Na de succesvolle pilotfase is het meldpunt inmiddels een vaste waarde in de regio.

Teamleider Nancy Majoor: ‘De afhandeling van meldingen verliep voorheen niet optimaal. Er waren verschillende telefoonnummers en de ketenpartners konden de hulp niet goed coördineren.

Een belangrijk probleem was dat de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige die crisisdienst had soms de telefoon niet kon opnemen, omdat hij of zij net ter plekke met een andere crisis bezig was. Melders kregen dan een voicemail, en het hele proces vertraagde onnodig.’

In de pilotfase van ruim 3 maanden zijn 1.251 meldingen verwerkt, grofweg 10 per dag buiten kantooruren. Een van de verbeterplannen is een 24/7 beschikbaarheid, dus juist ook tijdens kantoortijden, vertelt Majoor. Een ander verbeterpunt is de opvang van complexe meldingen over mensen die zowel verslavings- als psychiatrische problemen hebben. Over dit ‘grijze gebied’ tussen psychiatrie en middelenproblematiek is overleg met de verslavingszorg in de regio.

Uitgebreid artikel op zonmw.nl 

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2001 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail