Minder gepest op school, meer gepest op werk

Facebooktwitterlinkedinmail

20 september 2018 – In de Week tegen het Pesten is er goed nieuws voor jongeren. Op middelbare scholen wordt minder gepest dan twee jaar geleden. Op het werk wordt juist meer gepest.

Het thema van de Week van het Pesten 2018 is Laat je zien. Dit jaar wordt een speciaal beroep op de leraar gedaan als vertrouwenspersoon. Op de site staan tools waarmee scholen aan de slag kunnen in de klas. Volgens minister Slob van Onderwijs blijft aandacht voor pesten hard nodig. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Slob is blij dat er de afgelopen jaren veel is verbeterd, maar ziet nog ruimte voor verbetering. Lees de brief van de minister

Pesten op de werkvloer

Op de werkvloer is het pesten juist toegenomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert samen met TNO een Pilot Interventie tegen Pesten in organisaties. Werkgevers kunnen zich aanmelden om aan deze pilot mee te doen. Met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak kunnen zij pesten op de werkvloer tegen gaan. In 2016 publiceerde Tijdschrift De Psycholoog een interview over pesten op de werkvloer.

 Wat kan de psycholoog doen?

Arbeids- en Organisatiepsycholoog Marise Born geeft aan dat: “Psychologen kunnen helpen de oorzaak van het pesten te vinden. Als bijvoorbeeld iemand op het werk wordt gepest, zou dat kunnen betekenen dat diegene sociaal wordt geïsoleerd omdat die persoon zich erg egoïstisch gedraagt. Het effect kan zijn dat die persoon zich coöperatiever gaat opstellen om uit het isolement te komen. Dit wijst onderzoek uit van Feinberg et al., 2014, in Psychological Science.”

Op scholen kan de schoolpsycholoog begeleiding of ondersteuning bieden aan de leerling, de leraar, de klas en ouders. Zij kunnen cursussen aan leraren, directies en schoolteams, bijvoorbeeld over pestbeleid.

 Pestprogramma’s in het onderwijs onderzocht

Op de basisschool is het pesten gelijk gebleven. Scholen kunnen verschillende programma’s inzetten, die niet allemaal even effectief zijn. Onderzoekers van verschillende Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut onderzochten wat werkt tegen pesten. Volgens Bram Orobio de Castro, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht, werken lessen waarin de hele klas wordt betrokken het best: “Het is belangrijk dat kinderen de pesters in hun klas niet populair maken en de gepeste leerlingen in de groep opnemen. Daarvoor heb je iedereen nodig.”

Ook wijst het onderzoek op het belang van scholing en ondersteuning van leerkrachten; consultatie door schoolpsychologen zou vanzelfsprekend moeten zijn, en passen in de huidige transformatie van de zorg voor jeugd.

Veel media-aandacht

Deze week was er veel aandacht in de media over pesten:

Boeken van psychologen

Psychologen en orthopedagogen schrijven regelmatig boeken over pesten, lees ook:

 Meer weten?

Dossiers en preventiemateriaal over pesten vindt u bij:

Bron: psynip.nl