Minder administratieve lasten GGZ – de eerste vier concrete resultaten

Facebooktwitterlinkedinmail

3 mei 2017 – Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS willen de regeldruk in de GGZ verminderen. In 2016 is een agenda met verbeterpunten voor de GGZ opgesteld. De partijen maakten al afspraken die verwijzen naar en binnen de GGZ eenvoudiger maken. Daar zijn nu afspraken bijgekomen om regels duidelijker te maken. En om de administratieve lasten rond kwaliteitsinformatie en ict te verminderen. De komende periode werken de partijen verder om administratieve lasten in de GGZ te verminderen.

Het doel is samen:

    • de administratieve lasten te verminderen,
    • fouten bij declareren te voorkomen,
    • de zorg voor patiënten te verbeteren.

Dit zijn de eerste concrete  resultaten:

1.Geen doorverwijzing meer nodig

De patiënt heeft geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als deze van de generalistische basis GGZ (gbGGZ) naar de gespecialiseerde GGZ gaat, en omgekeerd. Sinds 1 april 2017 volstaat een melding aan de huisarts. Een aantal regels voor verwijzing is duidelijker gemaakt. En partijen hebben vastgesteld onder welke voorwaarden een zorgverzekeraar een incomplete verwijzing toch vergoedt. Een samenvatting van deze nieuwe afspraken vindt u in het document Vereenvoudiging verwijzingen GGZ.

2. Minder aparte uitvragen kwaliteitsinformatie

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken dat er minder aparte uitvragen van kwaliteitsinformatie zullen plaatsvinden. Dit is een stap om de administratieve lasten op dit vlak te verminderen.

Sinds 2016 kent de GGZ een kwaliteitsstatuut. Daarin staat wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben over kwaliteit. In de praktijk gebruiken verzekeraars en zorgaanbieders naast de eisen uit het kwaliteitsinstituut vaak aanvullende of afwijkende vragenlijsten.

Over bepaalde onderwerpen komt er in 2018 geen aparte uitvraag meer. Zo voorkomen de partijen extra administratieve lasten voor zorgverleners en zorgaanbieders. U vindt deze onderwerpen op:

3. Meer duidelijkheid over declaratieregels

De informatie over declaratieregels voor zorgaanbieders in de GGZ is verbeterd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een communicatieplatform opgericht. Via dit platform bespreken de partijen periodiek hoe zij zorgaanbieders in de GGZ het beste informeren over gewijzigde regels. Vanaf mei 2017 zal de NZa jaarlijks overleggen met de sector. Dit moet helpen misverstanden en fouten bij declaraties te voorkomen.

4. Handreiking voor ict

Zorgaanbieders in de GGZ krijgen hulp bij digitaal declareren. In drie overzichten vindt u tips voor:

Documenten

Onderwerpen kwaliteitsuitvraag voor instellingen GGZ

In bijgevoegde tabellen ziet u de onderwerpen waarover partijen overeenstemming voor 2018 hebben bereikt. Over de onderwerpen…    Brochure | 25-04-2017

Onderwerpen kwaliteitsuitvraag vrijgevestigde zorgaanbieders GGZ

In bijgevoegde tabellen ziet u de onderwerpen waarover partijen overeenstemming voor 2018 hebben bereikt. Over de onderwerpen… Brochure | 25-04-2017

Tips voor juiste registratie GGZ

Een juiste registratie van DBC’s en gbGGZ-producten in uw softwarepakket is van groot belang. Daarmee voorkomt u dat een… Brochure | 25-04-2017

Tips voor juiste validatie GGZ 2017

Om te voorkomen dat een zorgverzekeraar uw declaratie afkeurt, kunt u deze voor verzending controleren via validatie. In dit…  Brochure | 25-04-2017

Tips contactgegevens bij vragen GGZ 2017 – Brochure | 25-04-2017

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 2909 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail