CBG bezorgd om toenemend gebruik ADHD-medicatie bij volwassenen

Facebooktwitterlinkedinmail

2 mei 2017 – Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft met zorg kennis genomen van de meest recente cijfers over bijwerkingen van methylfenidaat bij volwassenen met ADHD. Methylfenidaat is de werkzame stof in onder meer Ritalin en Concerta. Gebruik door volwassenen is niet goedgekeurd door CBG vanwege onder meer een verhoogd risico op cardiovasculaire (hart- en vaatziekten) en psychische bijwerkingen.

Uitleg van dit besluit staat in de samenvatting van het Openbaar Beoordelingsrapport van het CBG.

Bijwerkingencentrum Lareb deelde de laatste cijfers recent met het CBG en daaruit blijkt onder meer dat in 2015 meer dan 57.000 mensen van 25 jaar en ouder dit geneesmiddel gebruiken. Dit is één derde van het totale gebruik van methylfenidaat in Nederland.

Hoewel het gebruik van methylfenidaat bij volwassenen met ADHD in lijn is met de richtlijn van de beroepsgroep van psychiaters, wijst het College er nogmaals op dat de beperkte werkzaamheid niet opweegt tegen de bijwerkingen. Wel heeft het CBG besloten dat bij jongeren na hun 18e levensjaar de arts kan bepalen of het gebruik kan worden voortgezet als in individuele gevallen de voordelen van het gebruik duidelijk opwegen tegen de nadelen.

De zorgen die het CBG heeft, worden door de bevindingen van Lareb bevestigd. Anderzijds is het College zich er van bewust dat in bepaalde behandelingen van volwassenen met ADHD er weinig alternatieve geneesmiddelen voorhanden zijn.  Het  CBG is hierover inmiddels met behandelaars en patiëntenvertegenwoordigers in gesprek. Het CBG zet in deze gesprekken met name in op de bewustwording van de risico’s bij zowel patiënten als behandelaars.

Informatie over methylfenidaat en ADHD

Methylfenidaat is een middel dat wordt gebruikt bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ook wel bekend als ADHD (‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’). Dit is een aandoening die vooral bij kinderen voorkomt. Kinderen met ADHD zijn vaak heel beweeglijk, snel afgeleid en impulsief.

Voor een patiënt met ADHD kan het belangrijk zijn om de aandoening te behandelen. Daarvoor bestaan verschillende (gedrags)therapieën en hulpmiddelen. ADHD wordt dus niet alleen met medicijnen behandeld.

ADHD bij volwassenen

ADHD gaat niet bij iedereen over: soms blijven de klachten ook op volwassen leeftijd bestaan. Als een patiënt veel baat heeft bij behandeling met medicijnen, kan het gebruik ook na de 18e verjaardag  worden voortgezet. Het CBG raadt patiënten, die nooit eerder methylfenidaat hebben gehad, af om op volwassen leeftijd te beginnen met methylfenidaat.

Documenten

Methylfenidaat – samenvatting openbaar beoordelingsrapport Rapport | 20-10-2016

Bron: cbg-meb.nl

Dit bericht is 5997 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail