MIND wijst Tweede Kamer op gevolgen corona voor ggz-patiënten

Facebooktwitterlinkedinmail

27 maart 2020 – MIND-voorzitter Marjan ter Avest stuurde gisteren, mede namens de lidorganisaties waaronder Ypsilon, een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij haar zorgen uit over het wegvallen van zorg aan mensen met psychische problemen. Door de maatregelen om het coronavirus te stoppen vallen met de contactmomenten, ook de structuur en daginvulling weg. Terwijl continuïteit juist voor deze groep van levensbelang is.

‘MIND ontvangt veel signalen over wegvallen van zorg en ondersteuning of de dreiging daarvan’, aldus de brief. ‘Een daarvan is een hartenkreet vanuit Ypsilon: “(..) Wij zien dat in de ggz voor de meest kwetsbare groep de zorg is afgeschaald. Terwijl veel behandelingen staan of vallen met continuïteit. ‘Tijdens de coronacrisis moet de zorg aan ggz-patiënten zoveel mogelijk blijven doorgaan’, tweette staatssecretaris Blokhuis.

NVvP-voorzitter Elnathan Prinsen benadrukte dat het sluiten van poliklinieken en dagbehandeling ‘niet de bedoeling kan zijn’. Terecht. En op sommige plekken zien wij ook dat -met goede afspraken over afstand en omgang- de afspraken gewoon doorgaan. Maar verreweg de meeste patiënten hebben te horen gekregen dat hun therapie en dagbesteding wegvalt, en hebben niet gehoord waar ze nog wél op kunnen rekenen. Nu duidelijk is dat deze situatie nog langer zal aanhouden, kan het niet missen dat dit moet leiden tot grote sociale nood en met risico op uitbarstingen.”

MIND vraagt de Kamer te letten op de volgende punten:

  • Weloverwogen verdeling van beschermingsmiddelen, waarin ook de ggz wordt meegenomen.
  • Financiele zekerheid voor zorginstellingen opdat zij het hoofd boven water kunnen houden. Tegelijkertijd verwachten we dat instellingen alles doen om contact met hun cliënten te houden en aanspreekbaar zijn op wat ze doen.
  • Goede afspraken met algemene ziekenhuizen over hoe ggz-cliënten met corona te helpen.
  • In het kader van maatschappelijke opvang: het belang van extra plekken (nacht)opvang.
  • Het belang van kinderen voor wie thuis geen veilige basis is: ook kinderen die door een psychische kwetsbaarheid van ouders verhoogd risico kunnen lopen op onveiligheid.
  • Het belang dat daklozen ook de gelegenheid krijgen om ‘binnen te blijven’. Sommige mensen hebben geen thuis omdat de kostendelersnorm gaat werken als mensen bij elkaar gaan wonen.

MIND vraagt bij monde van Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter specifiek aandacht voor naasten: ‘Iedereen merkt het aan den lijve dat het langdurig thuiszitten een opgave is voor alle gezinsleden. Het is dan niet moeilijk voor te stellen hoe zeer het spitsroedenlopen is voor gezinnen waarin iemand is met ernstige psychische problemen, met grote angsten of met suïcidale gedachten. Nu de therapieën veelal zijn teruggeschroefd is het van belang om juist ook aandacht te schenken aan de mensen om de patiënt heen, zoals de mantelzorgers. Want als zij omvallen, stort het hele kaartenhuis ineen. Het is dus zaak dat niet alleen de patiënt zelf te horen krijgt waar hij in deze tijd op kan terugvallen, maar ook diens naasten. ‘

Tot slot vraagt MIND ondersteuning voor de uitbreiding van de openingsuren van MIND Korrelatie en voor de livestream, de digitale huiskamer, waar elke middag steeds meer cliënten en naasten gebruik van maken.

Klik hier  om de brief aan de Tweede Kamer te downloaden.

Bron: ypsilon.org

Dit bericht is 2595 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail