24 augustus 2018 – Het initiatief van zorgverzekeraar Menzis voor nieuwe, uitkomstgerichte bekostiging van lichte depressiezorg heeft veel discussie los gemaakt. GGZ Nederland vindt het van groot belang dat alle mensen met een depressie goed worden geholpen en dat deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Tegen die achtergrond heeft GGZ Nederland met belangstelling kennis genomen…

14 augustus 2018 – Menzis slaat de plank mis met resultaatgerichte vergoedingsafspraken ggz. Dat is de reactie van het NIP op het Volkskrantartikel Zorgverzekeraar Menzis vergoedt behandeling depressie voortaan op basis van de resultaten. In een ingezonden brief aan de Volkskrant legt het NIP uit dat: De oorzaak, aard en verloop van een psychische stoornis als angst…