Wlz, stand van de zorg, Nza, tijdschrijven, zorgcontractering

2 augustus 2023 – In het vorig jaar afgesloten Integraal Zorgakkoord staat afgesproken dat meer gestuurd gaat worden op contractering van zorgaanbod. Zorgverzekeraars maken in contracten afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit en de hoeveelheid zorg die zij (gaan) leveren. Om dit te regelen, heeft de overheid een wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’ opgesteld. Tot eind juli…