MIND Korrelatie verwacht dat mentale hulpvragen de volgende ‘coronagolf’ vormen

Facebooktwitterlinkedinmail

22 februari 2021 – Sinds de start van de coronacrisis vorig jaar merkt MIND Korrelatie dat mentale klachten onder Nederlanders zijn toegenomen, en dat coronagerelateerde hulpvragen een belangrijk onderdeel vormen van haar huidige hulpverlening. Wat opvalt is dat mensen met beginnende klachten vaak geen actie ondernemen of vanwege corona met hun hulpvraag niet naar de huisarts gaan [1]. MIND Korrelatie verruimt daarom de openingstijden van haar hulplijn naar 21:00 uur (voorheen was dit maandag – vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur).

De hulplijn is laagdrempelig, gratis en anoniem. Door te bellen of chatten met een professionele hulpverlener van MIND Korrelatie ervaren mensen minder drempels om daadwerkelijk hulp te zoeken. Drempels zoals (angst voor) belasting van de drukke zorg of angst voor besmetting, die een deel van de bevolking momenteel ervaart bij de reguliere zorg.

Klachten nemen toe
MIND onderzoekt sinds het begin van de coronacrisis en -maatregelen de impact van corona op de psychische gesteldheid van mensen die al psychische klachten hadden, in haar zogenaamde ggz-panel. In maart 2020 gaf één op de drie respondenten aan meer klachten te ervaren. Begin december 2020, nog net voor de huidige lockdown, gaven drie op de vier respondenten dit aan. De lockdown zélf en de verlenging daarvan vergroten de negatieve gevolgen op de psyche. Dit geldt ook voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Veel mensen zijn momenteel bezig met man en macht het hoofd boven water te houden. De combinatie van werk en school, zorgen om inkomen, de druk door mantelzorg, eenzaamheid en gebrek aan toekomstperspectief beginnen zijn tol te eisen. MIND verwacht dat we aan het begin staan van een golf aan mentale klachten en hulpvragen die zich de komende tijd gaat openbaren en als het ware de volgende ‘coronagolf’ vormt.

Toename van stress
Vragen die bij MIND Korrelatie binnenkomen gaan onder meer over depressie en sombere gevoelens, stress en angst, relatieproblemen, terugval in herstel en toename van psychische klachten. Corona werkt bij veel mensen als katalysator op de psychische problemen die ze al hebben: het komt in een versnelling, het verergert. Ook blijven mensen lang(er) op de wachtlijst voor een behandeling in bijvoorbeeld de ggz staan: behandelingen worden vaak en erg lang uitgesteld. Veel mensen vinden dit ondraaglijk. Daarnaast nemen vaak de intensiteit en kwaliteit van behandelingen af. Uit de gesprekken blijkt ook dat jongeren (16-26 jaar) extra geraakt worden. Zij voelen veel druk van alles wat ze moeten doen en hebben veel last van het gemis aan ontspanning. Het toekomstperspectief lijkt hen door de vingers te glippen, het lijkt uitzichtloos.

Veel mensen maken zich zorgen, om zichzelf of om een ander, en voelen spanningen en stress. Mensen die contact met MIND Korrelatie opnemen, kunnen hun vraag voorleggen of situatie bespreken en krijgen advies van een professionele hulpverlener. Dit helpt hen anders naar hun situatie te kijken en/of geeft hen weer handvatten om anders met de situatie of het probleem om te gaan. Als een hulpverlener denkt dat na het gesprek de hulpvrager meer of andere hulp nodig heeft, dan bespreekt zij of hij met de hulpvrager welke opties er nog meer beschikbaar zijn. Dat kan een verwijzing zijn naar de huisarts, een gespecialiseerde hulpinstantie of -website of een lotgenoten- of belangenorganisatie.

Hulpvraag vaak te laat gesteld
MIND moedigt mensen aan om hun hulpvraag te stellen en is blij dat veel mensen dit ook daadwerkelijk doen. Directeur Marjan ter Avest: “Tegelijkertijd beseffen we dat dit het begin is van nog veel meer mensen die hulp nodig hebben. Uit ervaring weten we dat mensen pas om hulp vragen als de emmer al is overgestroomd. Ze zijn nog druk met bijvoorbeeld de zorg om naasten of kinderen, en denken zo pas later aan hun eigen mentale welzijn. Veel mensen trekken dan te laat aan de bel. Tijdig om hulp vragen, voorkomt dat problemen groter worden en moeilijker te herstellen zijn.”

Professionele hulpverlening MIND Korrelatie
MIND Korrelatie biedt al ruim 50 jaar hulp aan mensen in psychische nood. Een groot verschil met andere hulplijnen is dat bij MIND Korrelatie professioneel opgeleide psychologen en maatschappelijk werkers mensen met advies bijstaan. Zij doen dit telefonisch, via chat, WhatsApp en mail. Alle gesprekken zijn anoniem en gratis. Het contact is eenmalig (omdat de hulpvrager handvatten krijgt om zélf met haar of zijn problemen aan de slag te gaan), tenzij de hulpverlener een vervolggesprek nodig acht.

Meer informatie over MIND Korrelatie is te vinden op www.mindkorrelatie.nl

[1] Tijdens de eerste coronagolf zagen huisartsen een kwart minder mensen in vergelijking met perioden vóór corona

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 1885 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail