Miljoenennota biedt geen oplossingen om toegang tot de ggz te verbeteren

Facebooktwitterlinkedinmail

22 september 2023  –  Prinsjesdag, sprak Koning Willem-Alexander de Troonrede en verscheen de Miljoenennota. In de troonrede sprak de Koning over de onlangs afgesloten zorgakkoorden die moeten leiden tot goede en toegankelijke zorg voor toekomstige generaties. Het huidige Integraal Zorgakkoord (IZA) is echter enkel gericht op de Zorgverzekeringswet: door deze smalle focus is er onvoldoende ruimte om de toegankelijkheid en specifiek de wachttijden in de ggz op te lossen. 

MIND ziet in de Miljoenennota dan ook geen oplossingen om de toegang tot de ggz te verbeteren. We verwachten dat voortzetting van de huidige ingeslagen IZA-weg geen verbetering oplevert voor de toegankelijkheid van de ggz. Om oplossingen te vinden, is alle hens aan dek nodig. Hierbij moet ook gebruik worden gemaakt van voorzieningen vanuit de andere zorgwetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet langdurige zorg en de andere domeinen zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Meer bestaanszekerheid maar geen tegemoetkoming in hoge zorgkosten

In de Miljoenennota zien we daarnaast aandacht voor kwetsbare groepen en focus op bestaanszekerheid door de koopkracht van “kwetsbare huishoudens” te verbeteren. Bestaanszekerheid draagt aanzienlijk bij aan het voorkomen van psychische klachten en is ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid essentieel voor hun kwaliteit van leven en bevorderend voor hun herstel. Tegelijkertijd missen we in de Miljoennota specifieke oplossingen om de hoge zorgkosten voor mensen met een zware zorgvraag tegemoet te komen. De hoge zorgkosten (eigen bijdragen en betalingen uit verschillende zorgwetten bij elkaar opgeteld) verslechteren de toegang tot zorg of leiden zelfs tot zorgmijding.

Nieuwe kabinet moet zorgstelsel verbeteren
Het wordt de taak van het nieuwe kabinet om met échte oplossingen voor de toegankelijkheid van de zorg te komen. De wachtlijsten in de ggz zijn een half jaar tot anderhalf jaar. Het huidige IZA lijkt dit niet op te lossen. Een aangepast zorgstelsel is nodig, waarin de zorgplicht wordt nagekomen, zorgaanbieders niet hoeven te concurreren, niemand langer moet wachten dan is afgesproken en iedereen toegang heeft tot een passende behandelaar, zonder daar extra voor te betalen.

MIND maakte uit de Miljoenennota en Begroting 2024 een selectie van belangrijke onderwerpen voor de ggz.  (Pdf)

Teken ook de petitie die MIND deze week gestart is: Niemand mag onnodig psychisch lijden.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 942 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail