Met elkaar sterker: GGZ Rivierduinen sluit 2023 positief af

Facebooktwitterlinkedinmail

31 mei 2024 – GGZ Rivierduinen sluit het financiële jaar 2023 af met een positief resultaat van 4,1 miljoen euro op een totale omzet van 213 miljoen euro. Een mooi eindresultaat van een jaar waarin de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg volop in beweging was. Zo is er in 2023 hard gewerkt om bijvoorbeeld het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), het Zorgprestatiemodel en het kwaliteitsdashboard verder op orde te krijgen. Daarbij zijn mooie stappen gezet.

Ook was de kwaliteit van de zorg van GGZ Rivierduinen in 2023 weer dik in orde.
Cliënten waarderen hun behandeling gemiddeld met een 7,3. Daarnaast heeft Rivierduinen een aantal projecten in gang gezet om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te waarborgen. Zo is de Patiëntentelefoon opgezet, waarmee de bereikbaarheid bij acute zorg vergroot is. En Rivierduinen heeft regionaal overlegtafels georganiseerd: dankzij die overlegstructuur werkt de organisatie intensiever samen met andere zorgpartners zoals huisartsen, gemeenten, VVT-organisaties, ambulancevervoer of andere hulpdiensten. Met elkaar staan we veel sterker.

Vanzelfsprekend is een goede samenwerking ook binnen de organisatie erg belangrijk.
Er is in 2023 dan ook veel tijd en aandacht besteed aan de dialoog, zowel met medewerkers als medezeggenschapsorganen. Daarbij is te zien hoe veel energie er in de organisatie zit. Energie die hard nodig is, want de organisatie staat voor een grote opgave. Want ook al verandert de hoofddoelstelling niet – GGZ Rivierduinen is er voor cliënten met de meest complexe zorgvraag – de vraag is wel: hoe houdt de organisatie de zorg toegankelijk ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, de groeiende zorgvraag en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen waar zij mee te maken heeft? Daarom zijn in 2023 de eerste lijnen voor de nieuwe meerjarenstrategie uitgezet. Daarin wordt beschreven wat er nodig is om als organisatie ‘fit for the future’ te zijn. In 2024 wordt deze strategie stapsgewijs uitgewerkt en gerealiseerd.

In het jaarverslag 2023 is meer te lezen over de ontwikkelingen binnen GGZ Rivierduinen en de persoonlijke verhalen die daarbij horen.

Over GGZ Rivierduinen
GGZ Rivierduinen biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan mensen van alle leeftijden met ernstige psychiatrische problemen en hun naasten. Onze 2.100 collega’s bieden zorg aan zo’n 15.000 cliënten in de gemeenten in de regio’s Alphen aan den Rijn, Duin- en Bollenstreek, Gouda, Leiden, Leidschendam en Zoetermeer. Rivierduinen heeft onder andere poliklinieken, wijkteams, acute zorg, klinieken, verblijfsafdelingen, dagbesteding en een specialistische afdeling voor eetstoornissen.

Bron: persbericht

Dit bericht is 438 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail