12 juli 2018 – Het Zorginstituut gaat 2 zorgtrajecten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verder onderzoeken op mogelijkheden voor verbetering. Dit verdiepend onderzoek richt zich op concrete aanbevelingen voor verbetering van de zorgtrajecten Psychose en Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Deze onderwerpen zijn gekozen op basis van een systematische analyse van de GGZ, met inbreng…

19 juni 2019 –Namens verenigingen van patiënten en naasten, professionals, aanbieders en zorgverzekeraars heeft het NKO vandaag haar gepubliceerde kwaliteitsstandaarden aangeboden bij het Register van Zorginstituut Nederland. Samen werken de partijen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. ‘Met elkaar hebben we in de standaarden afgesproken wat goede zorg is….

31 mei 2016 – Duizenden mensen met psychiatrische problemen worden onnodig in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen of verblijven daar te lang, omdat ze nergens anders terecht kunnen, zo meldt het AD.  De opnames blijken onvermijdelijk door een gebrek aan betaalbare sociale of ‘beschermde’ woningen voor mensen die niet zonder begeleiding kunnen wonen.  Ook is er onvoldoende…