Beschermd Wonen kan vaker in thuissituaties

Facebooktwitterlinkedinmail

Beschermd_Wonen

13 november 2015- Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Om dit te bereiken moeten gemeenten samen met andere partijen onder meer nieuwe betaalbare woningen regelen.

Dit stelt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen in haar advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis.’ Commissievoorzitter Erik Dannenberg heeft het rapport van de commissie vandaag aangeboden aan Mariëtte van Leeuwen, wethouder in Zoetermeer en voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn.


Taak Beschermd Wonen

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 met andere taken ook de verantwoordelijkheid gekregen voor Beschermd Wonen. In Nederland maken ruim 20.000 mensen hiervan gebruik. Het gaat daarbij om mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en dus toezicht en begeleiding nodig hebben.

Veranderen

Gemeenten willen deze taak goed uitvoeren. Maar, zegt de commissie-Dannenberg, dat kunnen ze alleen als het een en ander verandert in de organisatie van Beschermd Wonen.

In nauwe samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en woningcorporaties moeten gemeenten het volgende doen:

  • Toereikende dagbesteding, vrijwilligerswerk en betaald werk
  • Optimale ondersteuning van het sociale netwerk
  • Ondersteuning en zorg moeten dichtbij en snel beschikbaar zijn
  • Geschikte algemene voorzieningen
  • Nieuwe betaalbare woningen: in sommige regio’s zijn er extra, betaalbare woningen nodig

Gemakkelijk en flexibel

Erik Dannenberg: ‘De intensiteit van de begeleiding moet gemakkelijker en op verantwoorde wijze flexibel kunnen worden ingezet. Wijkteams en ambulante behandelteams bieden hiervoor goede mogelijkheden. Het hebben van eigen woonruimte en maatschappelijk actief zijn brengen de broodnodige structuur in het dagelijks leven en dragen bij aan herstel.’
Verantwoordelijkheid naar alle gemeenten

De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen moet hiervoor van 43 centrumgemeenten naar alle gemeenten. De budgetten voor Beschermd Wonen zijn nu ongelijk over het land verdeeld. Daarvoor moet het geld vanaf 2017 eerlijk worden verdeeld via het Wmo-budget. Een lange overgangsperiode is nodig om wonen en ondersteuning voor deze uiterst kwetsbare groep anders te organiseren.

VNG onderschrijft visie

De VNG onderschrijft op hoofdlijnen de visie van de Commissie. Mariette van Leeuwen, voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn: ‘De commissie heeft een advies neergelegd dat past in een veel bredere maatschappelijke ontwikkeling in lijn met de gedachte van de Wmo, namelijk de burger zoveel mogelijk regie te geven, maatwerk te bieden en zijn sociale netwerk te ondersteunen. De VNG zal met het Rijk in overleg treden om de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor te creëren.’
Meer informatie

Bron: vng.nl 

Dit bericht is 4334 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail

Een reactie

  1. Jammer dat er te weinig aandacht is in het filmpje voor leren, arbeidsmatige dagbesteding en werk. Dit in lijn met de uitgangspunten van de participatiewet.
    Nu blijft het toch een beetje een zorgverhaal en wordt de transformatie over de drie domeinen heen gemist.

Het is niet meer mogelijk te reageren