VVD: Mensen met psychische problemen sneller in woning

Facebooktwitterlinkedinmail

woningtoewijzing

4 november 2016 – De VVD wil dat mensen met psycho-sociale problemen versneld zelfstandig gaan wonen. Gemeenten moeten de regierol nemen in samenspraak met zorginstellingen en woningcorporaties. Achttienduizend mensen met psychiatrische en sociale problemen blijven nu te lang in psychiatrische instellingen hangen, waardoor het steeds moeilijker wordt individueel te gaan wonen, zo lezen we in het AD

Donderdag overhandigt VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes een initiatief-nota aan haar partijgenoot minister van Wonen Stef Blok om dat op te lossen.  ,,Als ze eindelijk een huis hebben zijn ze het niet meer gewend om zelf huur te betalen, de keuken schoon te houden en dat soort dingen”, zegt Berckmoes. Mensen met psychosociale problemen wonen nu vaak in ,,beschermd wonen’’ projecten. Gemiddeld zitten ze daar volgens Berckmoes drie tot vijf jaar, terwijl de wet zegt dat dit maximaal een halfjaar moet zijn. Om nu ruimte maken voor de groeiende groep ,,verwarde personen’’ die snel opvang nodig hebben, moeten mensen die best zelfstandig kunnen wonen, doorstromen.

Zachte landing

,,Een studio met een keuken en een bed is beter dan een doos’’, aldus het VVD-Kamerlid dat veronderstelt een Kamermeerderheid te hebben voor haar plan. In het voorstel van Berckmoes verliezen zij dan hun huurbescherming. De verhuurder kan daardoor makkelijker het huurcontract beëindigen, maar moet wel zorgen voor een goede begeleiding naar een huurhuis. ,,Het zal een warme, zachte landing zijn’’, zegt Berckmoes in een toelichting.

Als psychiatrisch patiënten makkelijker zelfstandig kunnen (blijven) wonen, scheelt dat aanzienlijk in de kosten. Een bed in de nachtopvang kost 20.000 euro per jaar, beschermd wonen jaarlijks zelfs 75.000 per persoon. De kosten voor een sociale huurwoning: 8530 euro per jaar. Om die reden stimuleert het kabinet al langer dat mensen zoveel mogelijk in een ’gewoon’ huis gaan wonen.

Onnodig
De praktijk is echter weerbarstig. Onlangs bleek uit onderzoek van het Zorginstituut dat duizenden mensen met psychiatrische problemen onnodig in een behandelziekenhuis zitten of daar te lang verblijven, omdat er onvoldoende sociale huurwoningen zijn.  Berckmoes wil dat gemeenten daarvoor gaan zorgen. ,,Zij moeten hun leidersrol op zich nemen.”

Bron: ggztotaal.nl

Dit bericht is 5530 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail