Meldplicht CBR bij ADHD-diagnose NA het behalen van rijbewijs?

Facebooktwitterlinkedinmail

25 juni 2019 – Impuls & Woortblind krijgt vaak de vraag of mensen zich bij het CBR moeten melden wanneer ze de diagnose ADHD/ADD krijgen NADAT ze hun rijbewijs al hebben gehaald. We proberen hier een antwoord op die vraag te geven.

In Nederland bestaat er geen meldplicht voor wijzigingen in de gezondheidstoestand die van invloed (kunnen) zijn op de rijgeschiktheid. Niet voor patiënten en niet voor artsen. Het valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Bron: CBR – informatie voor artsen

U heeft een geldig rijbewijs en twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden, bijvoorbeeld omdat uw medische situatie is veranderd. In dat geval is het belangrijk om te laten beoordelen of u inderdaad nog gezond genoeg bent om veilig te kunnen rijden en aan het verkeer deel te nemen. Bron: CBR – Twijfel aan rijgeschiktheid

Je had al ADHD, alleen nog geen diagnose

Er is geen meldplicht, getuige bovenstaande informatie. Stel: jij twijfelt helemaal niet aan je rijgeschiktheid. Je had de ADHD tenslotte al. Alleen nog geen diagnose. Dus je medische toestand is alleen op papier veranderd. Bovendien rijd je alleen maar beter met medicatie -als je die gebruikt. Dan lijkt er geen enkele reden om bij een verlenging van je rijbewijs te melden dat je ADHD hebt.

Ook de wet is niet duidelijk

Maar mocht je betrokken raken bij een ongeluk, dan zou het kunnen dat je toch in de problemen komt met je verzekeraar. Als deze erachter komt dat je ADHD/ADD hebt, of je daar nu wel of geen medicatie voor gebruikt, dan zou het kunnen dat de verzekeraar dit gaat aangrijpen om niet uit te keren. Je wordt als Nederlander namelijk geacht de wet te kennen, en daar is de Regeling Eisen Rijgeschiktheid 2000 een onderdeel van. In artikel 5 van die Regeling staat:

ADHD (inclusief subtypen)

Bij de eerste beoordeling door het CBR van personen met ADHD moet een onderzoek plaatsvinden door een onafhankelijk specialist met kennis en ervaring op het gebied van ADHD bij volwassenen aan de hand van een checklist met risicofactoren.

Personen met ADHD zijn onbeperkt geschikt voor rijbewijzen van groep 1 en 2 als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

−er is geen sprake van misbruik van psychoactieve middelen (zie paragraaf 8.8);
−er is sprake van ziekte-inzicht en therapietrouw;
−er is geen sprake van rijgevaarlijke bijwerkingen van de medicatie.

Maar ook de wet biedt onvoldoende houvast. Ook hier staat namelijk niet zwart op wit dat een keuring per definitie verplicht is bij AD(H)D. Wat nu als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet en daarom geen keuring laat doen omdat er geen meldplicht is? Kun je dan in de problemen komen als je bij een ongeluk betrokken raakt en de verzekering moet gaan uitkeren? Deze situatie heeft zich nog niet voorgedaan. We kunnen dus alleen enkele adviezen geven.

Overleg met je arts en laat dit optekenen

Het CBR werkt aan meer duidelijkheid op dit gebied. Tot die tijd kunnen we alleen dit advies geven:
1) Bespreek met je arts of je nog goed in staat bent te rijden (meestal zelfs beter mbv medicatie) en laat dit evt optekenen. Of schrijf het zelf en vraag hem/haar dit te ondertekenen. Dan sta je ook stevig als je onverhoopt ooit bij een ongeluk betrokken raakt.

2) Mocht je arts niet iets willen ‘verklaren’ over jouw rijvaardigheid, wat vaak het geval is, vraag hem/haar dan om in elk geval kort te noteren dat je medicatie gebruikt en dat die een positief effect heeft op jouw concentratie en algemeen functioneren. Of stel het zelf op en vraag hem/haar dit te ondertekenen.

3) Gebruik je geen medicatie, dan kun je eventueel ook je (huis)arts vragen een briefje op te stellen of te ondertekenen als jij goed genoeg functioneert zonder medicatie.

Twijfel je zelf? Dan toch beter melden bij het CBR

Heb je zelf het idee dat jouw AD(H)D of je medicatiegebruik wel een negatief effect heeft op je rijvaardigheid? Dan is het verstandiger om wel een Gezondheidsverklaring in te vullen en te melden dat je ADHD hebt en/of medicatie gebruikt. Er volgt dan een – zelf te betalen- rijbewijskeuring.

Bron: impulsenwoortblind.nl

Dit bericht is 10104 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail