KPMG: Door personeelstekort en hogere kosten moet de GGZ echt veranderen

Facebooktwitterlinkedinmail

9 augustus 2019 –De financiële houdbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland staat onder druk, concludeert adviesbureau KPMG donderdag in een nieuw rapport  waarin gepleit wordt voor innovaties. De GGZ gaat gebukt onder een toenemend tekort aan personeel en hogere kosten.

Het personeelstekort blijft de komende jaren de grootste uitdaging voor de zorg, schrijft KPMG. Om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg op peil te houden, moet het tekort worden teruggedrongen. Momenteel lopen door dit probleem de wachttijden op en neemt de werkdruk toe.

Het tekort aan mensen leidt ook tot hogere kosten, omdat het ziekteverzuim en de administratieve verplichtingen toenemen. De winstgevendheid komt hierdoor onder druk te staan.

“Doorgaan op de huidige voet betekent vastlopen, waarbij aanbieders mogelijk failliet gaan” KPMG

Verdere invulling van de ambities vraagt om een ware transformatie van de bestaande GGZ. De oplossingen voor de toekomst moeten gezocht worden in andere en slimmere manieren van werken. Die helpen om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten en de nieuwe mogelijkheden meer ruimte te geven. Het anders organiseren van de zorg is daarom niet alleen onontkoombaar, maar ook gewenst. Daarvoor zijn regie op de transitie, decentrale initiatieven en ruimte voor investeringen in onder andere digitale oplossingen nodig om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.

De KPMG komt met drie suggesties om de GGZ vooruit te helpen, zo meldt Trouw;

1. Psychische ondersteuning voor hulpverleners

Hulpverleners in de psychiatrie hebben zelf ook psychische ondersteuning nodig. De grote personeelstekorten zijn niet snel  opgelost en de werkdruk is vaak hoog. Daarnaast valt zo te besparen op verzuimkosten.

2. Meer digitalisering om medewerkers te ontlasten 

Bijvoorbeeld zou  de ‘empathische’ chatbot Tess kunnen worden ingezet om met patiënten te spreken.

3. Ondersteuning bij werk voor patiënten

 In GGZ is vaak geen ruimte voor het helpen bij zoeken naar werk. Toch zit er bijvoorbeeld een verband tussen werkloos én depressief zijn. Meer aandacht voor het vinden en behouden van werk zou de zorg ontlasten.

KPMG: Transformatie naar de GGZ van de toekomst is noodzakelijk. Er is een ander perspectief nodig, zowel in de benadering van de patiënt (focus op gezondheid in plaats van ziekte), als in de wijze van het organiseren van de zorg, waarbij technologie een cruciale rol speelt. We zien dat er al mooie stappen worden gezet op het gebied van zorg in de wijk en technologische innovaties, zoals e-health en behandeling met behulp van gamification. Het gaat echter veel te traag.

Bekijk de Healthcheck GGZ  (Pdf)>>

Bron: trouw.nl / nu.nl / kpmg.nl 

Dit bericht is 5021 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail