zelfdodingscijfer, zorgsectoren, doorberekeningen, zorguitgaven, benchmark rapport ggz, loonsverhoging, tariefdifferentiatie, zorgstelsel ,zorgkosten, zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

9 augustus 2019 –De financiële houdbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland staat onder druk, concludeert adviesbureau KPMG donderdag in een nieuw rapport  waarin gepleit wordt voor innovaties. De GGZ gaat gebukt onder een toenemend tekort aan personeel en hogere kosten. Het personeelstekort blijft de komende jaren de grootste uitdaging voor de zorg, schrijft…