Geestelijke gezondheid is een mensenrecht

Facebooktwitterlinkedinmail

10 december 2021 – De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar op 10 december internationaal gevierd. Het thema van dit jaar is ‘gelijkheid’ en artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren”. Dit onderstreept de dringende noodzaak om oplossingen te vinden die het leven van de meest kwetsbare mensen, waaronder mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en psychosociale beperkingen, verbeteren en hun rechten beschermen op een inclusieve en duurzame manier.

Momenteel hebben veel organisaties te maken met geestelijke gezondheidsproblemen van hun personeel ten gevolge van het digitale werken en de huidige pandemie. Niet alle organisaties worden hier echter even hard door getroffen. Kleine en middelgrote ondernemingen (mkb’s), die meer dan 90% van de Europese en Australische bedrijven vormen, lopen een groter risico met betrekking tot geestelijke gezondheidsproblemen omdat ze over onvoldoende middelen, expertise en kennis beschikken om geestelijke gezondheid op de werkplek te bevorderen.

Het door de EU gefinancierde project MENTUPP, heeft tot doel de geestelijke gezondheid van werkgevers, managers en werknemers te bevorderen in mkb’s in Europa en Australië. Het richt zich zowel op niet-klinische aspecten zoals stress, welzijn en burn-out, als op klinische aspecten zoals depressie en angstklachten en op het verminderen van stigmatisering in verband met geestelijke gezondheid in mkb sectoren waarin relatief veel sprake is van geestelijke gezondheidsproblemen en zelfmoord, zoals de bouw, de gezondheidszorg en de informatie- en communicatietechnologie.

Ter ondersteuning van de Dag van de Mensenrechten moedigt het MENTUPP-consortium organisaties en andere belanghebbenden aan om te praten over acties die zij nu kunnen ondernemen in het kader van: ‘Geestelijke gezondheid voor iedereen’.

Voor meer informatie over geestelijke gezondheid als mensenrecht, klik hier:

Voor meer informatie over het MENTUPP project, zie: MENTUPP

Dit project is gefinancierd door het 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 848137. Het gepresenteerde materiaal en de hier geuite meningen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). De EU- Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 2155 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail