Kamerbrief over druk op ggz-sector

Facebooktwitterlinkedinmail

30 april 2022 – Op woensdag 11 mei spreekt de Tweede Kamer met minister Helder over de ggz en suïcidepreventie. Het debat was eerst op 6 juli gepland, maar is naar voren gehaald. “En die urgentie is terecht,” legt Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz, uit. “Wij hebben de afgelopen periode gewaarschuwd voor de grote financiële en personele druk op de sector.

Recente sluitingen van een aantal belangrijke afdelingen laten zien dat de grenzen nu bereikt zijn. Ggz-instellingen hebben te kampen met personeelstekorten, steeds kleinere marges door oplopende kosten en inhuur van personeel, overmatige en toenemende administratieve lasten en ingewikkelde versnipperde financiering. Goede zaak dus dat de Kamer hierover met de minister in gesprek gaat.”

In een brief aan de Kamerleden licht de branchevereniging deze zorgen verder toe.

Stand van zaken
In het debat zullen ook andere actuele onderwerpen aan bod komen. Denk aan de voortgang rondom de wachttijden en de beweging naar preventie via akkoorden en programma’s. Ook is er sinds de start van 2022 een nieuw bekostigingsmodel in de ggz: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Een omvangrijke wijziging van de manier waarop zorgverzekeraars en zorginstellingen met elkaar werken. Peetoom: “Daarbij kan je natuurlijk de nodige opstartproblemen verwachten. Maar los daarvan is een belangrijke vraag of het ZPM echt werkt zoals de bedoeling is. Het moet bijvoorbeeld zorgen voor meer ruimte om de zwaarste groep cliënten te helpen. Tot dusver zien we dat effect onvoldoende terug.”

Arbeidsmarkt en regeldruk
Om voor het commissiedebat ggz op 11 mei ruimte te maken, is geruild met het debat over de arbeidsmarkt in de zorg. Dat is nu naar 6 juli verplaatst. “Maar voor een aantal zaken die specifiek aan de arbeidsmarkt in de ggz raken, vragen we nu al aandacht,” aldus Peetoom. “Zo zijn zorgverleners in de ggz ongeveer 40% van hun tijd kwijt met administratie, dat is echt veel te veel. Je wil zoveel mogelijk tijd aan cliëntcontact kunnen besteden. Die regeldruk moet naar beneden. Dat is al helemaal cruciaal als je weet dat er een tekort is aan personeel.”

De Nederlandse ggz zal het debat met veel interesse volgen. Via constructieve voorstellen blijven we meedenken in oplossingen voor bovenstaande onderwerpen.

Dit bericht is 3695 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail