Kamer positief over samenwerken in de regio, kritisch over rol verzekeraars en VWS

Facebooktwitterlinkedinmail

14 oktober 2022 –  Een zes uur durend debat. De Tweede Kamerleden discussieerden met elkaar en de drie betrokken bewindspersonen van VWS – Ernst Kuipers (minister VWS), Conny Helder (minister Langdurige Zorg) en Maarten van Ooijen (staatssecretaris VWS) – over het integraal zorgakkoord. Positief wordt gekeken naar het domeinoverstijgend werken. Doordat de ggz, huisartsen en sociaal werk intensiever met elkaar samenwerken, krijgt een groep mensen andere hulp waardoor ze sneller en beter worden geholpen. Kritisch bleven diverse Kamerleden over de rol van zorgverzekeraars. Ook bleef een aantal van hen hameren op het gebrek aan doorzettingsmacht van VWS. Een kort verslag.

‘Het leest niet als een roman’. Dat waren rake woorden van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij over het integraal zorgakkoord. Van der Staaij vergeleek de technische formuleringen van de gemaakte afspraken in het zorgakkoord aan het woord werkplezier, dat ook veelvuldig hierin voorkomt. Ook andere oppositiepartijen kraakten kritische noten over de gevoelde façade van woorden, zoals het meest getelde woord ‘samenwerking’ of woorden als domeinoverstijgend werken, transformatie, monitoren van outcome, die allemaal het ‘gestolde wantrouwen onder professionals’ zouden verhullen.

Ook lagen de opvattingen over regie op afspraken in het integraal zorgakkoord tussen de aanwezigen ver uit elkaar. Net als de bezuiniging op de wijkverpleging en de gevolgen voor streekziekenhuizen.Kamer positief over samenwerking in de regio tussen ggz, huisarts en gemeenten

De drie bewindspersonen van VWS onderstreepten het belang dat in de voorbereiding van de uiteindelijke ondertekening van het onderliggende akkoord met alle partijen goed en constructief gesproken is. Daarbij gaven zij ook aan dat het jammer is dat de huisartsen en de cliënten – vooralsnog – niet hebben getekend.  Zo gaf Helder aan dat nieuwe gesprekken met MIND over het zorgakkoord weer zijn ingepland.

Helder gaf onze vereniging een welgemeend compliment voor de ferme ambitie om te komen tot een reductie van de wachttijden: vermindering van het aantal wachtenden en de duur dat deze mensen op zorg moeten wachten (over enkele jaren van 14 naar 5 weken). Die ambitie, zeker doordat die in de praktijk getoetst is door GGz Breburg met hun mentale gezondheidscentra, viel in goede aarde bij de Kamerleden. Ze reageerden positief op deze ambitie, zeker met de voorbeelden voor de aanpak in de vorm van verkennende gesprekken over mentale gezondheid, het inrichten van steunpunten en het benutten van digitale behandelcapaciteit.

Kritiek Kamer op dominerende rol zorgverzekeraars
Het integraal zorgakkoord gaat uit van concrete ambities en mogelijkheden om de ggz-zorg toegankelijk te maken en te houden, met perspectief voor de mensen die er werken. Die goede  toegankelijkheid van ggz-zorg door het domeinoverstijgend werken, dus met gemeenten, sociaal domein en ggz, beoordeelden de diverse Kamerleden als zeer positief.

Kritisch bleven diverse Kamerleden over de rol van zorgverzekeraars, die niet voldoen aan hun zorgplicht en hun dominerende rol in onder andere het bepalen van wat cruciale zorg is. Bovendien hekelden zij de mogelijke vrijblijvendheid van de afspraken die gemaakt zijn in het zorgakkoord.

Gebrek doorzettingsmacht VWS
De bewindspersonen spraken uit dat zij vertrouwen dat alle partijen zich houden aan de afspraken en dat het ministerie van VWS een faciliterende rol speelt in de uitvoering van de afspraken, onder andere door nauwkeurig monitoren, frequent overleg en inzetten transformatiegelden. Bovendien, zo gaf Kuipers aan, zal het ministerie kunnen sturen via alle vervolgtafels, mid-term reviews en de kwartaaloverleggen.

Een deel van de Kamer bleef hameren op het gebrek aan doorzettingsmacht van VWS, waarop Kuipers aangaf dat hij bereid is tot ‘zeer dwingend kunnen vragen aan partijen’.

Voor komende week, pal voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS, staat nog een staartje van het debat op de agenda van de Tweede Kamer in de vorm van een twee-minutendebat.

Lees meer over het integraal zorgakkoord

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1342 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail