3,5 miljoen extra voor begeleiding naar werk

Facebooktwitterlinkedinmail

22 december 2016 – Het kabinet stelt eenmalig 3,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met een psychische aandoening. Dit maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vanmorgen bekend tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Samen met wethouder Vliegenthart, UWV-bestuurder Fred Paling en GGZ Nederland-voorzitter Jacobine Geel ging zij in gesprek met ggz-cliënten, werkgevers en zorgprofessionals van Arkin en GGZ inGeest.

Jacobine Geel:

“Tijdens de bijeenkomst werd weer heel erg duidelijk hoe belangrijk werk is voor mensen met psychische problemen. Werk draagt bij aan herstel. Maar het is duidelijk dat dit niet gaat zonder extra inspanning. In Amsterdam werken UWV, de ggz en de gemeente nauw samen om dit doel te bereiken. Het geheim van het succes is waarschijnlijk dat alle betrokken partijen de creativiteit kunnen opbrengen om de grenzen van het eigen systeem op te rekken. Verheugend om te zien!”

Bijna 20% van de bevolking heeft een psychische aandoening, waarbij het in de meeste gevallen om lichte of matige stoornissen gaat die veelal goed behandelbaar zijn. Het overgrote deel van deze mensen is prima in staat om te werken en doet dat ook, soms met begeleiding en ondersteuning. Toch hebben mensen met een psychische aandoening van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de meeste problemen bij het vinden en houden van een baan. Het gaat volgens Klijnsma om “een grote en toch bijna vergeten groep binnen de Participatiewet”. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37% een psychische aandoening. Hetzelfde geldt voor ongeveer een kwart van alle mensen met een bijstandsuitkering. Tegen deze achtergrond zijn de staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS) al eerder het project ‘Mensenwerk’ gestart.

In Amsterdam bezochten Jette Klijnsma en Jacobine Geel een project waarin de gemeente, UWV en ggz intensief samenwerken volgens een beproefde Amerikaanse methodiek die mensen met een psychische aandoening in staat stelt (weer) te gaan werken of anderszins actief te zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat ook bij deze groep werk en participatie aantoonbaar bijdragen aan een verbetering van de gezondheid. Bijkomende resultaten zijn dat de gemeente bespaart op uitkeringskosten, de zorgverzekeraar op zorgkosten en bij de cliënt zelf is sprake van een toename van inkomsten uit werk.

Met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro wil staatssecretaris Klijnsma een impuls geven aan soortgelijke samenwerkingsinitiatieven in de arbeidsmarktregio’s.

“Deze tijd vraagt om een inclusieve arbeidsmarkt, waar ook een plek is voor verschillen tussen mensen. Hiervoor is het echt nodig dat hulpverleners op het terrein van de ggz met gemeenten en UWV de handen ineen slaan en in gezamenlijkheid meer oog krijgen voor participatie als medicijn bij psychische klachten.”

UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren nauw samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. Er komt een subsidie van 20 miljoen euro beschikbaar die de komende vijf jaar wordt ingezet voor trajecten zoals die momenteel al in Amsterdam worden uitgevoerd.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3863 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail