Kabinet: gelijk ggz inschakelen bij melding verward gedrag

Facebooktwitterlinkedinmail

16 juli 2022 – Bij meldingen van incidenten met personen die verward of onbegrepen gedrag vertonen, zou niet meer alleen de politie erop af moeten gaan.  Het Kabinet adviseert om ook een zorgmedewerker met een sociaalpsychiatrische achtergrond mee te sturen, zoals bijvoorbeeld  een wijk-GGD’er. De samenwerking tussen politie, de GGZ en de gemeenten moet snel duurzaam worden ingevoerd aldus de ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en Conny Helder (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij verschillende pilots is gebleken dat de inzet van een ggz-medewerker goed uitpakt. Die kan bepalen wat het beste kan gebeuren in overleg met de betrokkenen. De politie wordt nu geroepen in situaties waarbij er geen sprake is  van een onveilige situatie of van een strafbaar feit. Ook werkt de komst van de agenten nog wel eens averechts.

Een intensievere samenwerking tussen politie en zorg zou er toe moeten  leiden dat aan de ene kant de hulp aan personen met verward gedrag verbetert, maar aan de andere kant dat de politie minder belast wordt met incidenten waarbij personen met verward gedrag zijn betrokken. De meldingen namen de afgelopen jaren fors toe, ondanks alle gezamenlijk inspanningen voor een persoonsgerichte (keten)aanpak van een landelijk Schakelteam.  De politie kreeg in 2021  ruim 130.000 meldingen, een toename van 11 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord al afgesproken in te zetten op een gezamenlijke aanpak van politie, zorg en gemeenten. De nieuwe werkwijze wordt eerst ingevoerd vanaf dit najaar  in de veiligheidsregio’s met de vier grote steden. Daarna wordt deze aanpak ook in de rest van Nederland ingevoerd. Voor de uitvoering van deze aanpak is structureel 39 miljoen euro gereserveerd.

TK Aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag
Download ‘TK Aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag’
PDF document | 7 pagina’s | 223 kB

 

Dit bericht is 2417 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail