Juzt en GGz Breburg behalen gezamenlijk keurmerk  F-ACT Jeugd Breda

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorgg

8 maart 2016 – Afgelopen twee jaar zijn de medewerkers van Juzt en GGz Breburg samen aan de slag gegaan om jongeren behandeling te bieden op maat, in de omgeving van de jongeren en samen met de jongeren en diens ouders of netwerk. Deze organisatie-overstijgende samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie binnen één team, is uniek voor Nederland en heeft onlangs geresulteerd in het behalen van het CCAF-keurmerk.

F-ACT Jeugd Breda: samenwerken en verbinden om jongeren vertrouwen terug te geven.

Herstel en zelfcontrole
FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment’ en is gericht op herstel en zelfcontrole over het gedrag en de leefomgeving. De teams van Juzt en GGz Breburg opereren vanuit één locatie, waarbij behandel- en begeleidingsvormen vanuit beide organisaties ingezet worden die aansluiten bij de vraag van de cliënt.

Brede hulp in één team
De doelgroep voor deze teams bestaat uit jongeren tot 23 jaar met ernstige psychiatrische problematiek, die problemen ervaren op meerdere levensgebieden en vaak moeilijk te bereiken zijn. Ze kampen bijvoorbeeld met schoolverzuim, justitiële contacten, huisvestingsproblemen, financiële zorgen en problemen met hun ouders. Zij doen vaak een beroep op verschillende hulpverleningsinstanties, maar vinden daar weinig aansluiting. Daardoor haken ze vaak vroegtijdig af. Er vindt regelmatig ‘hopgedrag’ plaats tussen verschillende organisaties. Dat is ineffectief en duur en biedt onvoldoende verbetering voor de jongere. Met de inzet van het F-ACT team wordt hier gezorgd voor een betere verbinding. En wanneer de cliënt contact afhoudt, wordt op creatieve manier gezocht naar mogelijkheden tot contactherstel. Dit kan via school, de familie, buren of het werk. Juzt en GGz Breburg werken hierin samen met gemeenten en de Centra voor Jeugd en gezin/ wijkteams.

‘Barricade-werk’
Het behalen van het keurmerk ging niet vanzelf. Daarvoor is er van de teamleden ‘barricade-werk’ gevraagd; het maximale kunnen bereiken met de beperkte beschikbare middelen. Buiten de kaders denken, vooral niet herhalen wat in eerdere trajecten ook al niet werkte. Flexibel de jongere tegemoet treden, nieuwsgierig naar wat deze zelf wil.

Goede zorgresultaten
Met het certificaat op zak kan gesteld worden dat de teams van Juzt en GGz Breburg een herkenbare en gegarandeerde kwaliteit van FACT-zorg leveren voor jeugd. Het keurmerk geeft ook inzicht in de kwaliteit die de teams leveren, dat biedt zekerheid voor cliënten, naastbetrokkenen, verwijzers en zorginkopers.

CCAF-keurmerk
Het CCAF certificeert teams die modelgetrouw zorg bieden aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Dit bericht is 2506 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail