Jaarlijks Congres Multiprobleemgezinnen – 4e editie

Facebooktwitterlinkedinmail

3 januari 2020 – Op donderdag 26 maart 2020 vindt het jaarlijks congres over multiprobleemgezinnen plaats in Eindhoven.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al hele lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het begint er in ieder geval mee dat je contact maakt met deze gezinnen. Dat valt niet altijd mee, want in veel gevallen hebben deze mensen al een hele hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en is er vaak scepsis of zelfs wantrouwen tegenover hulpverleners.

Om dat wantrouwen te doorbreken is het in de samenwerking met zulke gezinnen belangrijk dat je bij hen aansluit en samen met hen kunt werken aan gezamenlijk gedragen doelen. Die zaken zijn allemaal afhankelijk van de mate waarin je erin slaagt een goede werkrelatie op te bouwen en op een goede, duidelijke en eerlijke manier met hen te communiceren.

Sprekers

  • Dr. Jana Knot – Dickscheit (Rijksuniversiteit Groningen) – ‘Wat we weten en (niet) doen’: Over de (on)mogelijkheden in de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen
  • Dr. Jelle Drost (Rijksuniversiteit Groningen) – Zien en gezien worden: je krijgt niet wat je ziet
  • Mr. Lydia Janssen (Zelfstandig adviseur) – De grenzen van drang en dwang in de aanpak van de multiproblemen van gezinnen
  • Tessie Wittelings (Koraal Groep) – Taal voor allemaal
  • Jennet Ahbouk MSc. (Praktijk HSN) – Werken met interculturele multiprobleemgezinnen
  • Sonja Heijkamp (Bureau Jeugd & Media) – Omgaan met online (on)veiligheid binnen multiprobleemgezinnen
  • Mr. Dr. Goos Cardol (Zuyd Hogeschool) – De ouderbegeleidende positie in multiprobleemgezinnen

Meer…>>

Accreditatie, korting en aanmelding

Dit jaarlijks congres is geaccrediteerd door SKJ, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, AbSg*, ABC1, FGzPt, Register Vaktherapie en LV POH-GGZ. Ook bij NIP K&J / NVO-OG en FGzPt is accreditatie aangevraagd.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van de organisatie.

Dit bericht is 2468 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail