Tweede Kamer stuurt bij: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

Facebooktwitterlinkedinmail

9 december 2020  – Het is de Tweede Kamer een doorn in het oog dat er een groot tekort is aan opleidingsplaatsen voor gz-psychologen, terwijl de ggz voor bepaalde hoofddiagnosegroepen met lange wachttijden kampt. Ook in de ouderenzorg neemt de vraag naar gz-psychologen toe. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen wordt daarom elk jaar opnieuw vér overtekend.

Structureel tekort
Vorig jaar werd het aantal opleidingsplaatsen op initiatief van de Tweede Kamer ook uitgebreid. Nu stuurt de Tweede Kamer dus opnieuw bij. Dat markeert dat sprake is van een structureler probleem: het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen matcht onvoldoende met de vraag van zorginstellingen naar gz-psychologen. De ramingen van het Capaciteitsorgaan, op basis waarvan de staatssecretaris het aantal opleidingsplaatsen vaststelt, blijken onvoldoende aan te sluiten op de praktijk.

Werken aan een structurele oplossing
In een brief aan de Tweede Kamer hadden negen organisaties gevraagd om een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen. Maar naast opnieuw een incidentele uitbreiding is het zeer noodzakelijk een structurele, grootschaligere oplossing te creëren. De negen veldpartijen hebben het ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en TOP Opleidingsplaatsen daarom uitgenodigd voor een werkconferentie om de enorme kloof tussen het aantal opleidingsplaatsen en de vraag naar gz-psychologen structureel te dichten. Naar verwachting vindt de werkconferentie in januari 2021 plaats.

Bron: denederlandseggz.nl 

Dit bericht is 1527 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail