Inventarisatie cruciale ggz: tekort aan aanbod zichtbaar

Facebooktwitterlinkedinmail

12  januari 2024 – Eind december verscheen de lang verwachte inventarisatie van de cruciale ggz met een rapport over het aanbod en een rapport over de vraag naar ggz.  Hoewel de rapporten nog verre van volledig zijn, laten zij in elk geval zien dat de vraag hoger is dan het aanbod. De behandelcapaciteit voor cruciale ggz schiet tekort en moet omhoog. Zeker waar het gaat om traumacentra en behandelingen voor aandoeningen zoals DIS.

MIND roept op om in de komende begrotingsbehandeling van Volksgezondheid Welzijn en Sport, ruimte hiervoor op te nemen en zo snel mogelijk de inventarisaties verder aan te vullen.

Resultaten bevestigen verwachting

De resultaten komen voor MIND niet onverwacht. De lange wachttijden en het beperkte aanbod aan specialistische ggz vertonen al jaren grote problemen. We zijn blij dat dit nu ook in beeld wordt gebracht. Minister Helder schrijft in haar brief aan de kamer: “Zo laten de resultaten zien dat de vraag vaak groter is dan het huidige aanbod en dat voor bijna alle doelgroepen komende jaren een stijging van de bovenregionale en cruciale zorgvraag verwacht wordt. Daarbij speelt (somatische) comorbiditeit en multimorbiditeit door alle onderzochte doelgroepen heen.”

Aanvullingen met behulp van cliënten en naasten

MIND is enthousiast dat er een eerste aanzet ligt, maar waarschuwt dat nog een hoop ontbreekt. Zo is er geen zicht op mensen die geen passende zorg ontvangen of die helemaal geen zorg krijgen maar deze wel nodig hebben. Het is onbekend om hoeveel mensen het hier gaat. En ook aan aanbodzijde is de inventarisatie nog niet volledig; het gaat om een beeld op basis van input vanuit de regio’s. Ervaringsdeskundigen zijn niet bij de inventarisatie betrokken. MIND roept op om een extra slag met cliënten en naasten te maken om beide beelden aan te vullen. Verder is MIND heel benieuwd wat met de inventarisatie gedaan zal worden en in hoeverre deze meeweegt bij dreigende sluitingen van ggz-instellingen.

Bron: persbericht

Bijlagen:

Rapportage HHM inventarisatie aanbod cruciale ggz >>>
Een eerste beeld op basis van input vanuit de regio’s.

Definitieve rapportage KPMG – Onderzoek naar de bovenregionale landelijke vraag naar cruciale ggz

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil komen tot een visie op concentratie en spreiding van cruciale ggz. De aanleiding hiervoor zijn twee afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) omtrent 1) grip krijgen op cruciale ggz; en 2) het opstellen van een visie rondom concentratie en spreiding van zorg, met aandacht voor de regiobeelden die zijn opgesteld eveneens in het kader van het IZA.

 

Dit bericht is 883 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail