Inschrijving Webinar ‘A life less lonely’ is geopend

Facebooktwitterlinkedinmail

12 maart 2021 – De inschrijving voor het Webinar ‘A life less lonely’ over relaties en eenzaamheid bij mensen met ernstige psychische problemen is geopend. Het webinar vindt plaats op vrijdagmiddag 23 april van 13.00 tot 15.30 uur.

Mensen zijn op vele manieren onderling verbonden en op elkaar aangewezen. Bij mensen met (ernstige) psychische problemen kunnen betekenisvolle relaties het herstelproces stimuleren. Omgekeerd leidt het herstelproces tot het aangaan van betekenisvolle relaties: als herstel op gang komt, wordt vaak het oude netwerk weer deels geactiveerd en zoekt men ook nieuwe contacten.

Dikwijls ontbreekt het in de behandeling en begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan gerichte ondersteuning bij het aangaan en behouden van sociale contacten en relaties. Specifieke kennis en vaardigheden op dit gebied zijn vaak te weinig voorhanden.

In het Webinar “A life less lonely” delen wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen hun kennis op dit gebied. Dit Webinar gaat vooraf aan de uitgestelde live Studiedag Maatschappelijk Herstel en sociale inclusie op 18 november 2021. Sprekers zijn onder anderen Thérèse van Amelsfoort (psychiater en hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht), Brynmor Lloyd-Evans (Associate Professor, Division of Psychiatry , University College London) en Yvonne Visser (Het Bruisnest).

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor professionals in de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychische problematiek (o.a. in F-ACT- teams, VIP-teams, instellingen voor Beschermd Wonen en Begeleiding, sociale wijkteams). Ook voor cliënten van deze teams en hun naasten is dit webinar interessant. Dat geldt evenzeer voor deelnemers aan zelfhulpgroepen, herstelacademies en zelfregiecentra.

Meer informatie en inschrijven

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 1668 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail