Inning eigen bijdrage WMO wordt tijdelijk stopgezet

Facebooktwitterlinkedinmail

2 mei 2020 – Veel Wmo-cliënten hoeven in april en mei geen eigen bijdrage te betalen. Het gaat om mensen die hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding krijgen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten. Hij gaat in overleg met de VNG over compensatie van de door gemeenten gederfde inkomsten uit eigen bijdragen over deze maanden.

Zorg en ondersteuning kan gezien de corona-maatregelen niet of niet op de gebruikelijke manier worden geboden. Hoewel de minister benadrukt dat de zorg en ondersteuning zo veel mogelijk moet worden geleverd, desnoods op een alternatieve manier, kan dat niet altijd. Soms wordt de ondersteuning op verzoek van de cliënt stopgezet, soms is het een gezamenlijk besluit van aanbieder en cliënt.

Ondoenlijk

In de wet Wmo-abonnementstarief is bepaald dat er geen factuur voor de eigen bijdrage wordt gestuurd als de zorg in een maand niet kan worden geboden; het zogeheten ‘startstopbeleid’. Bij de vaststelling van de wet ging de wetgever ervanuit dat hiervan slechts in beperkte mate gebruik van zou worden gemaakt, bijvoorbeeld als een Wmo-cliënt tijdelijk in het ziekenhuis zou worden opgenomen. Nu gaat het om veel cliënten die geen hulp krijgen.

Het is volgens de minister ondoenlijk om per cliënt te bekijken of er al dan niet een factuur moet worden verstuurd. ‘Dit leidt onherroepelijk tot veel onduidelijkheid, discussies en bezwaarprocedures en daarmee voor alle betrokken partijen een onevenredig grote (administratieve) uitvoeringslast.’ Gemeenten en zorgaanbieders hebben nu wel andere dingen aan hun hoofd. Daarom heeft De Jonge voor een generieke maatregel gekozen.

Aanvulling:

In de Voorjaarsnota van het kabinet is een bedrag van 18 miljoen euro opgenomen ter compensatie voor gemeenten.

Bron: binnenlandsbestuur.nl 

Dit bericht is 7358 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail