Laura Shields-Zeeman benoemd tot bijzonder hoogleraar Population Mental Health

Facebooktwitterlinkedinmail

15 augustus 2022 – Laura Shields-Zeeman, programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie bij het Trimbos-instituut, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Population Mental Health aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut. “Ik zie deze leerstoel als een kans om onze maatschappelijke impact nog meer te versterken en te vergroten.”

Shields-Zeeman startte eind 2014 bij het Trimbos. “Ik hield me in het begin bezig met internationale projecten. Die varieerden van het mede-ontwikkelen van depressie en angst interventies in India tot hervormingsprojecten voor geestelijke gezondheidszorg in landen als Moldavië.” Tegenwoordig is ze, naast programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie, onder meer hoofd van het WHO Collaborating Centre for Mental Health Services and Interventions over the Life Course.

Onderwijs, inkomen, leefomgeving
In haar rol als hoogleraar wil ze in de eerste plaats onderzoeken hoe de mentale gezondheid en het welzijn in Nederland, maar ook buiten Nederland, kan worden verbeterd. “We weten veel over interventies op het gebied van mentale gezondheid op individueel niveau. Maar we weten ook dat geestelijke gezondheid wordt bepaald door veel factoren die buiten de controle van een individu liggen. Goed onderwijs, een stabiel inkomen, een veilige en gezonde leefomgeving: het draagt allemaal bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid. Er is onderzoek nodig naar de mate waarin de verschillende factoren, en de interactie tussen deze factoren, bijdragen aan de mentale gezondheid van mensen. Daarna kunnen we gericht interveniëren en mentale problemen voorkomen en verminderen.”

Meer erkenning
De nieuwe bijzonder hoogleraar ziet het moment van haar benoeming als cruciaal. “Zowel in als buiten Nederland wordt het belang van mentale gezondheid steeds meer erkend. Zo introduceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport recentelijk de Aanpak Mentale Gezondheid waarmee de overheid een beweging in gang wil zetten op weg naar een mentaal gezond Nederland, met specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden, en inwoners in een kwetsbare positie. Het Trimbos-instituut is betrokken geweest bij de verkenning van de landelijke aanpak mentale gezondheid, inclusief een scoping studie en ook betrokken bij de verschillende actielijnen en kennis en monitoring bij de landelijk aanpak.”

Samenwerking
Met haar benoeming wordt de reeds bestaande samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut versterkt. “Ik wil kijken of we de samenwerking op het gebied van publieke gezondheid en sociaal domein kunnen uitbreiden. Ook streef ik ernaar om de internationale samenwerking op het gebied van mentale gezondheid te intensiveren en de verbinding tussen landelijke en internationale partners op dit gebied te versterken.”

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 1067 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail