Wettekst nieuwe Wmcz is openbaar!

Facebooktwitterlinkedinmail

clientenraad

1 oktober 2016 – Op de valreep van september is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Minister Schippers (VWS) had eerder in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij in september een internetconsultatie zou openstellen.

De internetconsultatie

Het doel van een internetconsultatie is om mensen invloed te geven op wetten en regels. Dat kan vanaf vandaag ook voor de Wmcz. Tot en met 13 november kunnen reacties worden ingestuurd. Daar is een speciale website voor ingericht.

Bijeenkomsten voor cliëntenraden

LOC organiseert in oktober vijf bijeenkomsten om cliëntenraden te ondersteunen in het invullen van de internetconsultatie. En daarnaast uitleg te geven over de nieuwe wet. Er zijn nog steeds plekken beschikbaar voor de bijeenkomsten. Inschrijven kan hier.

De nieuwe Wmcz

In de wet staan een aantal nieuwe punten. In de eerste plaats krijgen cliëntenraden recht op scholing en onafhankelijke ondersteuning (artikel 6). Daarnaast vallen alle zaken die cliënten direct aangaan nu onder het nieuwe instemmingsrecht (artikel 8). Dit vervangt het verzwaard adviesrecht.

Niet nieuw – maar wel anders – is het enquêterecht. Dit recht was eerst ondergebracht in deWet Toelating Zorginstellingen (WTZi). En valt nu binnen de Wmcz (artikel 9). Opvallend is dat de Wmcz nu ook voor de jeugdhulp gaat gelden. Daarvoor wordt een wijziging van de Jeugdwet voorbereid.

Reactie van LOC

Volgende week (3 – 7 oktober) publiceert LOC een reactie op de nieuwe Wmcz. Deze kan cliëntenraden helpen bij hun inbreng op de internetconsultatie. Samen met deze reactie wordt er een handleiding voor de internetconsultatie uitgebracht. Deze handleiding helpt cliëntenraden die niet bij de LOC-bijeenkomsten in oktober kunnen zijn. En toch graag een reactie willen insturen.

Heeft u vragen over de nieuwe Wmcz? Dan kunt u contact opnemen met onze Vraagbaak. Deze is bereikbaar via vraagbaak@loc.nl of 030 – 284 32 00.

Bron: loc.nl

Dit bericht is 3832 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail