IFMS nu ook verplicht voor medisch GGZ-specialisten

Facebooktwitterlinkedinmail

27 februari 2020 – Psychiaters zijn vanaf 2020 verplicht om ‘aan een vorm van IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) te doen’. Dit betekent dat zij hun eigen IFMS-cyclus dienen op te zetten, te implementeren en te doorlopen, als nieuwe herregistratie-eis. Daarmee zijn medisch specialisten in de GGZ één van de laatste groepen medici waarbij dit zelf-evaluatief systeem wordt geïntroduceerd.

Bij de implementatie van IFMS zijn er weliswaar richtlijnen, maar er is ook ruimte om zelf keuzes te maken die de zelfevaluatie verder invullen. Is die ruimte nu een zegen of juist een obstakel? Voor psychiaters die nog weinig van IFMS hebben gehoord, en die bij een GGZ-instelling werken, is de implementatie van IFMS wel helder: de instelling zorgt vaak voor de keuze hoe, wat en wanneer.

Informatiebijeenkomst IFMS voor vrijgevestigde psychiaters
Vrijgevestigde psychiaters dienen zich echter zelf te laten informeren over IFMS – en het zelf te implementeren. Voor vrijgevestigde psychiaters in de randstad is er eind maart en begin april een informatiebijeenkomst, waar de gevolgen van IFMS voor medisch GGZ-specialisten worden toegelicht – en waar ingegaan wordt op hoe psychiaters dit eenvoudig voor zichzelf kunnen inrichten. Er is een bijeenkomst in Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Leiden en Den Haag. Deelname is kosteloos. Lees hier meer over de IFMS-informatiebijeenkomst.

3 misvattingen over IFMS

In het veld bestaan over IFMS een aantal vooroordelen, en zelfs misvattingen, waarvan de voornaamste 3 zijn:

  1. “Het is erg ingewikkeld – daarom schuif ik het voor me uit”
  2. “Ik hoef voorlopig niet – mijn volgende herregistratie is pas in 2023 of verder”
  3. “Ik heb er niks aan – het is weer de zoveelste extra belasting”

Ieder van deze misvattingen kan – en moet ook – ontmaskerd worden. Omdat iedere medisch specialist die zich in de toekomst nog wil laten herregistreren eraan zal moeten – óók als het ingewikkeld lijkt. En nú al, in de 1e helft van 2020, niet pas vlak vóór de nieuwe herregistratie. Ja: het is verplicht voor herregistratie. Maar dat betekent niet dat we er niet het beste van kunnen maken, zodat psychiaters er mogelijk ook nog iets aan hebben.

1. “Het is erg ingewikkeld – daarom schuif ik het voor me uit”

IFMS is niet ingewikkeld. Het is wel wat schimmig en onduidelijk geïntroduceerd, de richtlijnen lijken wat multi-interpretabel, er zit ruimte in hoe je het toepast. Maar in feite gaat IFMS over 3 dingen:

  1. Zelfevaluatie en 360° feedback
  2. Een vertrouwelijk IFMS-gesprek met een gecertificeerd gespreksleider
  3. Het vastleggen en jaarlijks actualiseren van ontwikkeldoelen in een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan)

Met deze 3 stappen voldoen psychiaters aan de herregistratie-eisen.

2. “Ik hoef voorlopig niet – mijn volgende herregistratie is pas in 2023 of verder”

IFMS is vanaf 2020 verplicht voor alle medisch specialisten, ook die in de GGZ. Dat betekent dat psychiaters al vanaf 2020 dienen te beginnen met IFMS. Oók als zij begin 2020 geherregistreerd zijn, en nu aan een nieuwe cyclus van 5 jaar beginnen.

3. “Ik heb er niks aan – het is weer de zoveelste extra belasting”

Natuurlijk kan men IFMS alleen als verplicht nummer zien – we voeren de 3 stappen uit en zetten een vink achter de herregistratie-eis. Echter IFMS past in essentie bij de visie dat persoonlijke ontwikkeling en die van organisaties het meest succesvol is bij o.a. regelmatige zelfreflectie en intervisie. IFMS mag dan straks verplicht zijn, het is vooral óók een effectieve tool voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2357 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail