Hulp aan kwetsbare jongvolwassenen sluit nog te weinig aan

Facebooktwitterlinkedinmail

18 februari 2019 – Gemeenten, scholen, zorginstanties en werkgevers gaan nog steeds te weinig uit van de hulp die kwetsbare jongvolwassenen daadwerkelijk nodig hebben. Dat blijkt onder meer uit interviews met 31 jongvolwassenen die afkomstig zijn van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of de Entree opleidingen. Deze groep heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

‘Ze verwoorden het bij de gemeenten altijd heel moeilijk, dan weet ik niet wat ik moet doen’, zegt Selin in een van die interviews. ‘Mijn begeleider nemen ze wel serieus, dus die gaat altijd mee’, zegt Mark in een ander interview. Toezicht Sociaal Domein heeft een animatie gemaakt op basis van citaten van de geïnterviewde jongvolwassenen.

Deze kwetsbare jongvolwassenen zeggen vaak het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen. Terwijl ze zo graag als volwaardige personen worden gezien. Ook zijn er maar weinig ondersteuners die echt moeite voor hen willen doen en langere tijd met hen verbonden blijven. Het gevolg is dat een deel van de doelgroep zich afsluit voor hulp, waar ze die wel hard nodig hebben.

Ondanks dat veel vacatures open staan en de arbeidsmarkt verder aantrekt, profiteert de onderzochte groep daar maar beperkt van. Over de afgelopen vier jaar zit gemiddeld een op de drie langere tijd zonder werk of uitkering nadat zij van school zijn gekomen. Voor de groep is het tevens moeilijk om werk te behouden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de jongvolwassenen die op 1 oktober 2015 werkten, maar 54 procent twee jaar later nog aan het werk was. Zie CBS: Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie 2019

De animatie en CBS cijfers over de participatie van de doelgroep vormen het tweede deel van het onderzoek van Toezicht Sociaal Domein naar deze groep. Het eerste deel is in april 2018 uitgebracht. Daarin is op een rij gezet wat deze jongeren kwetsbaar maakt, met welke wetten en regels zij te maken hebben rond participatie en hoe jongvolwassenen participeren zodra zij het onderwijs verlaten. In het derde deel wordt onderzocht wat scholen en gemeenten samen met lokale instanties doen om de participatie van deze groep te verbeteren. De uitkomsten hiervan worden naar verwachting in april 2019 gepubliceerd.

Bron:  IGJ.nl

Dit bericht is 3112 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail