Huisartsen en GGZ Nederland: zorg voor ernstig psychiatrische patiënten moet beter

Facebooktwitterlinkedinmail
huisarts

27 juni 2016 – Voor de vierde maal peilde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder huisartsen hoe zij het ggz-systeem ervaren. Wat valt op? De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden volgens huisartsen alsmaar groter. Zo zegt bijna de helft van de 1.406 respondenten dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor het eerst ontstaan ook wachttijden bij de praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk. LHV en GGZ Nederland waarschuwen dat tijdige hulp voor kwetsbare patiënten onder druk staat.

Meer mensen met psychische klachten

Huisartsen geven aan dat er in het afgelopen jaar onveranderd meer patiënten met psychische klachten naar de praktijk komen (72%), dat de gepresenteerde klachten wederom complexer zijn (74%) en dat op grote schaal meer patiënten vanuit de gespecialiseerde ggz worden overgenomen (81%). Ze werken volop samen met een POH-GGZ (95%), waarvan 52 procent zegt dat deze praktijkondersteuner wachttijden heeft. LHV-bestuurder Geert-Jan van Loenen reageert: “De recente marktscan van de NZa laat eveneens zien dat huisartsen meer patiënten met psychische klachten behandelen. Dat is ook de bedoeling, op voorwaarde dat mensen met zware klachten op tijd geholpen kunnen worden buiten de huisartsenpraktijk. En daar kraakt en piept het systeem, zo blijkt opnieuw.”

Aanhoudend lange wachttijden

Meer huisartsen zeggen dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat zij in de gespecialiseerde ggz terecht kunnen (47%). Door de aanhoudend lange wachttijden voor specialistische hulp is opschaling vaak niet, of niet snel genoeg mogelijk. Dit komt overeen met de signalen over wachttijden van GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGz, de koepel van patiënten- en cliëntenorganisaties in de ggz.

Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz: “De gevolgen voor patiënten kunnen dramatisch zijn: meer psychoses, suïcides, panieksituaties dwangopname, sociaal isolement.”

Beschikbare plekken gespecialiseerde ggz

Van Loenen: “Huisartsen hebben de afgelopen jaren samen met de POH-GGZ gezorgd dat mensen met psychische problemen zo goed mogelijk worden opgevangen in de huisartsenpraktijk. We vinden het onverteerbaar dat zij daarin niet worden gesteund door voldoende en tijdig beschikbare plekken in de gespecialiseerde ggz. Ggz-problematiek vraagt bovendien rust, tijd en aandacht. De peiling laat duidelijk zien dat huisartsen tijdgebrek ervaren bij het overnemen van patiënten uit de gespecialiseerde ggz. Bij zeldzame aandoeningen kan ik mij ook goed voorstellen dat ze zich onvoldoende bekwaam voelen om de begeleiding van stabiel chronische ggz-patiënten op zich te nemen.”

Betere toegang

Ook GGZ Nederland maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de ggz na de stelselwijziging. Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland: “Wij pleiten voor regionale coördinatie tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Om te zorgen voor voldoende investeringen in de opbouw van ambulante zorg en randvoorwaarden voor een goede behandeling, zoals ondersteuning, werk en woningen. Dit moet in relatie staan met de afgesproken beddenreductie in de ggz. En juist op die relatie zou het ministerie van VWS volgens ons meer regie moeten nemen zodat de doorstroming van patiënten beter kan plaatsvinden”. In het manifest Betere Geestelijke Gezondheid, dat mede is opgesteld door de LHV en GGZ Nederland, onderstrepen we het belang van geestelijke gezondheid voor mensen en de maatschappij en doen we voorstellen voor verbeteringen. Van Rooij: “De toegang van goede geestelijke gezondheidszorg staat ook onder druk door de enorme toegenomen administratieve lasten. Die zijn inmiddels opgelopen tot 1,4 miljard euro; geld dat niet naar de zorg gaat. Om 500 miljoen euro daarvan terug te geven aan goede zorg is GGZ Nederland in navolging van de huisartsen ‘Het roer moet om in de ggz’ gestart.”

Toekomstbestendigheid ggz-systeem

Al sinds de invoering van het nieuwe ggz-systeem in 2014 spelen de hierboven geschetste problemen. Voor de toekomstbestendigheid van het ggz-systeem in Nederland moeten de signalen die huisartsen nu al jaar na jaar geven uitermate serieus worden genomen. De zorg voor patiënten met ernstige en complexe problematiek komt in toenemende mate in de knel. LHV en GGZ Nederland vragen zorgverzekeraars en de lokale en landelijke politiek met concrete oplossingen te komen. Het Landelijk Platform GGz dringt aan op bindende afspraken tussen organisaties op regionaal niveau en vindt dat de minister moet toezien op naleving van deze afspraken tussen verzekeraars, aanbieders, gemeenten, cliëntenorganisaties en woningbouwcorporaties.

Meer informatie

Resultaten vierde ledenpeiling ggz (Pdf)

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 3155 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail

Een reactie

 1. Ten 1e : Wat een stigmatiserende foto , de kleine patiënt en de grote hulpverlener in een smetteloos witte laboratorium jas !
  Jammer dat ggz-nieuws zulke foto’s gebruikt.
  Ten 2e : Huisartsen moeten gewoon weer naar school want ze hebben hun taak onderschat. Dat is toch echt hun eigen schuld.
  Ten 3e : Er wordt wel erg gemakkelijk gezegd dat de lange wachttijden lijden tot suïcide , als er indicatie is van zelfmoordplannen is er altijd de mogelijkheid om dwangopname toe te passen middels een IBS en/of RM. Huisartsen die het verschil tussen zelfmoordgedachten en zelfmoordplannen niet kunnen onderscheiden door hun gebrekkige kennis hebben zeker mede schuld aan de dood van deze mensen. Ik zeg niet voor niks dat punt 2 noodzakelijk is.

  Ik kom net uit een opname waar 80% van de patiënten niet suïcidaal is. Wel zijn er patiënten opgenomen (o.a. ikzelf) omdat ze verbaal agressief zijn. In mijn geval komt dit door de falende ggz die denkt dat medicineren alle problemen van patiënten oplost. In de ggz wordt al jaren niet meer geluisterd naar patiënten maar slechts gelet op welke wijze er minder tijd en meer geld verdiend kan worden. Ondertussen wordt er bijna geen enkel onderhoud aan de opname-afdelingen meer besteed terwijl er wel (door Altrecht-Utrecht) 50 nieuwe printer/kopieermachines (à 3K euro p/st) worden ingekocht omdat de economische levensduur van de afgeschreven oude printers bereikt was.
  Ondertussen zitten patiënten ook deze zomer weer op gesloten afdelingen waar de temperatuur op de kamers boven de 30 graden komt omdat er geen luchtverversing is behalve een rooster in de muur ter grote van een stoeptegel. Deze erbarmelijke omstandigheden zijn preferabel want die nieuwe printers printen wel 3 pagina’s per minuut sneller en ze hebben wifi :-p

Het is niet meer mogelijk te reageren